KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Änkan i Nain

 • Nämns i Luk 7:11-17.

  Den grekiske läkaren Lukas berättar i sin Jesusbiografi, som han baserade på intervjuer med vittnen och nedtecknade noteringar om Jesu verksamhet, om en kvinna i den galileiska staden Nain som just förlorat sin son. Hon hade tidigare blivit änka och sonens död betydde att det inte längre fanns någon som kunde försörja henne. I fortsättningen skulle hon vara helt beroende av mer avlägsna släktingars och grannars välvilja.

  Begravningtåget var på väg ut genom stadsporten till begravningsplatsen när Jesus, hans lärjungar och en stor skara människor närmade sig från motsatta hållet. När han såg den sörjande kvinnan greps han av medlidande. "Gråt inte!" sa han. Sedan gick ha fram och rörde vid båren som man bar den döde på. Bärarna stannade. "Unge man, jag säger till dig, res dig upp!"

  Lukas berättar att mannen satte sig upp och började prata och Jesus hjälpte honom av med linnetyget han var insvept i och hjälpte honom sedan fram till hans mamma. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och ryktet om att Gud hade sänt en stor profet spred sig.

  Thor-Leif Strindberg


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln