KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Drusilla

 • Nämns i Apg 24:10-27.

  Drusilla föddes omkring år 38 som yngsta dotter till Herodes den stores son Herodes Agrippa. När hon var sex år lovade hennes far bort henne till en son till kung Antiochus IV av Kommagene (i det som i dag är östra Turkiet), men trolovningen annullerades då denne vägrade omskära sig. Som 14-åring giftes hon i stället bort med kung Aziza av Emesa som då övergick till judendomen för att alliansen skulle vara möjlig. Ett par år senare kom den romerske landshövdingen över Judéen, Antoninus Felix, en man som börjat sitt liv som slav men tagit sig upp och nu styrde över en romersk provins, på besök hos kung Aziza. Han blev förälskad i Drusilla och övertalade henne att lämna sin make och gifta sig med honom. Det nya äktenskapet fördömdes av de skriftlärda, dels därför att Felix inte var jude, dels därför att kung Aziza - som hon aldrig skilt sig från - fortfarande var i livet.

  I bibeln nämns Drusilla i samband med aposteln Paulus fängelsetid i Caesarea i slutet av 50-talet. Hon var då 19 år. Paulus hade kommit till Jerusalem med insamlade pengar till de fattiga i församlingen där, när han blev överfallen och anklagad för att ha vanhelgat templet genom att ta med sig en ickejude in på den inre tempelgården. Den romerska garnisonen som var förlagd i fästningen Antonia lät gripa honom och föra honom till Caesarea för att förhöras av landshövdingen.

  Ett par dagar senare kallade Felix och hans hustru Drusilla till sig fången för att få höra mer om hans tro på Messias. De fick höra ett budskap de inte väntat sig - Både Drusilla och Felix fick höra ett budskap de inte väntat sig. Lukas berättar i Apostlagärningarna att när Paulus talade om rättfärdighet och återhållsamhet och den tillkommande domen blev Felix så skärrad att han skickade tillbaka Paulus till fängelset men förklarade att han skulle förhöra honom igen, vilket också skedde vid flera tillfällen. Felix behöll Paulus fängslad, tydligen i ett fåfängt hopp om att någon till slut skulle betala en muta för att få honom frisläppt. När Antoninus Felix efterträddes som landshövding av Porcius Festus satt Paulus fortfarande fängslad.

  Drusilla och Felix återvände till Italien och fick två barn, sonen Marcus Antonius Agrippa och dottern Antonia Clementiana. De bosatte sig senare i Pompeji vid vulkanberget Vesuvius fot. År 79 fick vulkanen ett fruktansvärt utbrott och de blomstrande städerna Pompeji och Herculaneum begravdes av lava och aska. Många lyckades fly och klarade sig undan katastrofen, men bland de cirka 2 000 som omkom fanns Drusilla och hennes son.

  Thor-Leif Strindberg


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln