BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Hebreerbrevet

 • Författare: Okänd.

  Brevet är skrivet av en lärjunge eller medarbetare till någon av apostlarna, sannolikt Paulus.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca år 67-68.

  I sitt sista bevarade brev, skrivet ca år 65, bad Paulus att Timotheos skulle komma till Rom där han satt fängslad. Inte långt därefter blev Paulus avrättad. Troligen kom Timotheos till Rom och fängslades även han i egenskap av Paulus medarbetare. När Hebreerbrevet skrevs hade Timotheos nyss blivit fri.

 • Innehåll:

  Brevet riktar sig till judar som anslutit sig till den Jesustroende församlingen. Huvudsyftet är att uppmuntra dem att hålla ut då de utsätts för förföljelser. Författaren vill också visa att de löften som gavs åt israeliterna i det gamla förbundet har gått i fullbordan i det nya förbundet.

  Jesu offer har avlöst det gamla förbundets prästtjänst, tempeltjänst och offer en gång för alla. På samma sätt som översteprästen gick in i templet med det som skulle offras bar Jesus fram sig själv, sitt eget liv, som ett slutgiltigt offer och öppnade vägen till Gud.

  Författaren varnar vidare för avfall från tron på Kristus, vilket är ödesdigert eftersom den som en gång avfallit inte kan omvända sig på nytt.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln