KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Herodias

 • Nämns i Matt 14:3-12.

  Herodias var dotter till Herodes den stores son Aristobulus. Hennes första make var hennes farbror, dvs Aristobulus bror, Herodes Filippus (även kallad Filippus I). Herodias och Filippus (som gjorts arvlös strax före sin fars död år 4 f Kr) bodde i Rom.

  När Herodes Antipas, tetrark av Galiléen och Peréen, i mitten av 20-talet besökte sin bror Filippus i Rom blev han förälskad i Herodias och bestämde sig för att gifta sig med henne så snart han själv skilt sig från sin hustru Phasaelis, dotter till den nabateiske kungen Aretas IV Philopatris. En tid senare lämnade Herodias sin make i Rom, tog deras gemensamma dotter Salome med sig och flyttade till Herodes Antipas residens i Tiberias vid Gennesarets sjö.

  Antipas nya äktenskap fördömdes kraftfullt av vildmarkspredikanten Johannes döparen eftersom hans agerande stred mot Mose lag som tetrarken i egenskap av jude förväntades följa. Resultatet blev att Herodes Antipas, på sin hustrus och hennes dotter Salomes begäran, lät avrätta Johannes döparen.

  År 39 anklagades Antipas av sin brorson Agrippa I för sammansvärjning mot den nye romerske kejsaren Caligula, som skickade honom i exil till Gallien, våra dagars Frankrike. Herodias följde med honom dit och troligen slutade hon sina dagar där.

  Thor-Leif Strindberg


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln