BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Jakobsbrevet

 • Författare: Jakob bar Josef.

  Jakob (detalj av målning av Rembrandt)
  Jakob var den äldste av Jesu bröder, men tillhörde inte hans lärjungar. Han blev inte övertygad om att hans bror var Messias förrän han själv mött honom levande igen efter avrättningen vid påsken år 30. Jakob blev sedan en av ledarna - och den första biskopen - i den messiastroende församlingen i Jerusalem som även hans bror Judas och deras mor Maria tillhörde.

  Jakob hade en ledande roll vid apostlamötet i Jerusalem år 49 mellan apostlarna i Jerusalem och Paulus och Barnabas som kommit från Antiokia. Frågan gällde om ickejudar som anslöt sig till messiastroende församlingar var tvungna att liksom judarna följa alla föreskrifter i Mose lag.

  Jakob dödades vid ett upplopp, troligen år 62.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca år 50-60.

 • Innehåll:

  Brevet är en rundskrivelse med undervisning om kristen etik och moral riktad till "de tolv stammarna i förskingringen", dvs till messiastroende judar och andra israeliter som levde utanför Palestina. Vad som gav Jakob anledning att skriva brevet var det dåliga andliga tillstånd som rådde i vissa församlingar.

  Han varnar dem för att fastna i ritualer och ceremonier och påminner dem om att deras tro måste komma till uttryck i deras handlande. Han uppmanar dem att hjälpa dem som har det svårt, att vara barmhärtiga, att inte se ner på den som är fattig eller vara inställsam mot den som är rik. En kristen måste älska sin nästa som sig själv och behandla andra så som han själv vill bli behandlad. En tro som inte visar sig i handling är en död tro.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln