BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift. Dess andra del består av 27 skrifter på grekiska författade under det första århundradet av efterföljarna till den galileiske rabbin Yeshua (Jesus) som var verksam i Palestina åren 27-30 och av många ansågs vara den väntade kung ("messias" på hebreiska, "kristus" på grekiska) som de israelitiska profeterna för längesedan lovat skulle komma för att instifta ett nytt förbund mellan Gud och hans folk och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden. Fyra berättelser om Jesu liv och undervisning, en redogörelse för den tidiga kristustroende församlingens historia åren 30-60, brev skrivna av dess ledare under samma tidsperiod samt en profetisk skrift om "ändens tid" fogades till den judiska bibeln. Kristendomens bibel kom därmed att bestå av två delar - de gamla hebreiska skrifterna ("Gamla testamentet") och de nya grekiska skrifterna ("Nya testamentet").

Nya testamentet (Det nya förbundets skrifter)

Matteusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet - Apostlagärningarna - Romarbrevet - Första korinthierbrevet
Andra korinthierbrevet - Galaterbrevet - Efesierbrevet - Filipperbrevet - Kolosserbrevet
Första thessalonikerbrevet - Andra thessalonikerbrevet - Första Timotheosbrevet - Andra Timotheosbrevet - Titusbrevet - Filemonbrevet - Hebreerbrevet - Jakobsbrevet
Judasbrevet - Första Petrusbrevet - Andra Petrusbrevet - Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet - Tredje Johannesbrevet - Uppenbarelseboken

Judasbrevet

 • Författare: Judas bar Josef.

  Judas föddes i Nasaret i Galiléen omkring år 0, som son till snickaren Josef och hans hustru Maria. I likhet med sina syskon var han under hela sin bror Jesu verksamhetstid skeptisk till dennes förkunnelse.
  Judas (detalj av målning av van Dyck)
  Det var först efter det att Jesus avrättats av de romerska ockupanterna som han blev övertygad om att brodern trots allt var den Messias (Kristus) som de gamla profeterna lovat skulle komma.

  Judas kom sedan att liksom sin bror Jakob och deras mor Maria tillhöra den första messiastroende skaran i Jerusalem som väntade att Jesus skulle komma tillbaka för att upprätta Guds rike.

 • Tillkomsttid: Ca år 75.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Brevet är en rundskrivelse som inte vänder sig till någon enskild församling, utan är avsett att skickas runt och läsas i alla församlingar. Det är ett kort förmaningstal som varnar för villolärare som levde hämningslöst i all sorts synd och menade att Guds nåd och friheten som kristna gjorde att de ändå skulle bli förlåtna och få evigt liv.

  Författaren påminner mottagarna om att apostlarna redan tidigare sagt att sådana villolärare skulle komma, och han betonar att det liv de lever kommer att straffa sig. Han förmanar de troende att inte låta sig förledas av villolärarna utan hålla fast vid Guds ord, leva efter Guds vilja och inte ge efter för fysiska lockelser.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln