KVINNOR I BIBELN


Att vara kvinna i Palestina på Jesu tid

Maka och mor

Relationen mellan man och hustru var inte jämlik. Ett av de hebreiska orden för "make" var b?'al, vilket betyder ”ägare”, ”herre”, ”mästare”. Det var ett begrepp som talade om fullständig makt och myndighet. Och det var mycket riktigt mannen som bestämde i hemmet.

Det främsta syftet med äktenskapet var att få barn. Äktenskap utan sex var följaktligen någonting helt ofattbart och meningslöst. Att ha många barn sågs som någonting positivt eftersom varken samhället eller individen kunde överleva någon längre tid om det inte fanns en ny generation som kunde ta över. Ingen ville heller bli gammal eller sjuk utan att ha en familj som kunde ge vård och försörjning.

Hustruns främsta uppgift var följaktligen att föda barn åt sin make. Men spädbarnsdödligheten var hög, kanske upp emot 50 procent, vilket betydde att kvinnorna hade två graviditeter för varje barn som nådde fem års ålder. Och eftersom familjens överlevnad hängde på att man hade många barn som kunde bidra till försörjningen var kvinnorna gravida eller ammade under en stor del av livet.

De judiska kvinnorna födde sina barn hemma, omgivna av andra kvinnor: en barnmorska, sina släktingar och vänner och familjens eventuella tjänarinnor. De hade sett andra kvinnor föda barn så de visste vad de kunde vänta sig och vad de skulle göra. De födde sittande på huk en bit över golvet med fötterna på tegelstenar eller stenar. Kvinnan stöttades bakifrån och under armarna av andra kvinnor. Så snart barnet var fött skar man av navelsträngen och sedan tvättades det och lindades i långa tygremsor som höll babyns armar och ben stadigt.

Det var först när den judiska kvinnan fått barn som hon fick någon bestämmanderätt över andra personer. I egenskap av mor fick hon en status som på sätt och vis motsvarade en mans, men hon förblev alltid underställd någon manlig släktings auktoritet. Men det räckte inte att hon fick barn - hon måste få en eller flera söner som kunde fortsätta sin makes namn och släkt. Det var sönerna - männen - som kontrollerade egendomarna och eftersom döttrar alltid flyttade till sina makars hem var det sönerna som bevarade och utvidgade familjen. Det var så viktigt för en man att få en son att den vanligaste orsaken till skilsmässor var just barnlöshet. Men en kvinnas bristande fertilitet behövde inte betyda skilsmässa. En barnlös kvinna som var rik nog att ha en personlig tjänarinna kunde ge henne till sin make och göra anspråk på eventuella barn som sina egna. De skulle ge hustrun lika mycket status som om hon själv fött dem. Barnlösa kvinnor utan tjänarinnor fann sig troligen förskjutna.

Ett annat alternativ var att mannen skaffade sig ytterligare en hustru. Enligt lagen kunde en man ha så många kvinnor han ville och hade möjlighet att försörja. Men för de flesta män var ändå monogami normen. Polygami förekom främst bland de som var förmögna och hade råd att försörja flera kvinnor.

Om en gift man dog utan att ha någon son som kunde bära hans namn vidare betraktades det som en stor tragedi. Lagen om levirat (svågeräktenskap) fanns för att garantera att det fanns en arvtagare som kunde föra familjens och den bortgångne makens namn vidare. Tanken var att ingen egendom skulle lämna familjen om änkan gifte om sig. Denna lag innebar att den avlidnes hustru skulle övertas av makens äldste bror (eller, om ingen broder fanns, hans närmaste manliga släkting). Det innebar dels att han ärvde den bortgångnes egendom, dels att svägerskan (förhoppningsvis) kom att föda en son som kunde bli arvtagare och föra familjens namn vidare. För kvinnans del skulle det innebära att hon även fortsättningsvis hade en man som försörjde henne och att hon togs om hand av sin döde makes familj och var garanterad mat, kläder och tak över huvudet.

Om den äldste brodern avböjde - han kanske redan var gift och saknade både resurser och lust att försörja ännu en hustru - gick budet till den näst äldste och så vidare. Änkan hade förvisso också rätt att säga nej, men hon kunde inte gifta sig med någon annan förrän alla makens bröder och manliga släktingar hade förkastat henne.

Forts. "Trohet och skilsmässa"


Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

Copyright © Allt om bibeln