KVINNOR I BIBELN


Att vara kvinna i Palestina på Jesu tid

Hur såg kvinnornas tillvaro ut på Jesu tid? Det finns flera källor som berättar om detta. Förutom den judiska lagen har vi verk av författare som Josefus, Plinius och Filon samt rabbinska skrifter och de böcker och brev som finns bevarade i bibelns Nya testamente - allesamman författade under det första århundradet av vår tideräkning. Och de ger oss en ganska god bild av hur en flickas och kvinnas liv kunde se ut. Läs vidare HÄR.

Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i NainOm du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

Copyright © Allt om bibeln