PERSONER I BIBELN

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln. Många nämns enbart i förbigående på något enstaka ställe. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Det har inneburit att de bibliska personernas namn kommit att stavas på olika sätt i olika översättningar av bibeln. Här anges därför alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.C

Chloe / Kloe
En Jesustroende kvinna i Korinth. Genom hennes tjänstefolk fick Paulus kännedom om konflikter i församlingen. (1 Kor 1)

Claudius
Romersk kejsaare som regerade åren 41-54. År 49 utvisade han alla judar från Rom. (Apg 18)

Claudius Lysias
Kommendant över den romerska garnisonen i Jerusalem. Grep Paulus i samband med upploppet mot honom i Jerusalem och förde honom till ståthållaren i Caesarea under skyddande eskort. (Apg 23)

Clemens / Klemens
En av Paulus medarbetare. (Fil 4)

Cornelius
Romersk officer i Caesarea. Sympatiserade med judarna och blev tillsammans med sin familj de första ickejudar som döptes i Jesu namn. (Apg 10)

Cyrus / Kyros / Kores / Koresh
Persisk kung som år 539 erövrade Babylon och tillät de judar, som förts dit i fångenskap av den babyloniske härskaren Nebukadnessar då denne erövrade Juda rike, att återvända till Jerusalem och bygga upp sitt raserade tempel på nytt. (Esr 1)
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.