PERSONER I BIBELN

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln. Många nämns enbart i förbigående på något enstaka ställe. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Det har inneburit att de bibliska personernas namn kommit att stavas på olika sätt i olika översättningar av bibeln. Här anges därför alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.F
Faraos dotter hittar ett spädbarn i vattnet (detalj av målning av Frederik Goodall)
Faraos dotter
Betecknar oftast den egyptiska prinsessa som räddade ett judiskt barn, adopterade honom och gav honom namnet Mose. Troligen Hatshepsut som senare blev en av Egyptens få kvinnliga faraoner. (1 Mos 2)

Felix
Marcus Antonius Felix. Ursprungligen slav hos kejsar Claudius mor, men avancerade och var romersk landshövding över Judeen cirka år 52-60. Beryktad för sin grymhet. Förhörde Paulus i Caesarea och höll honom fången i två år. Avsattes och avrättades slutligen av kejsar Nero. (Apg 23)

Festus
Porcius Festus. Romersk landshövding i Judeen år 60-62. Efterträdde Felix och övertog handläggningen av Paulus sak. (Apg 25)

Filemon
En av Paulus kristna vänner i den frygiska staden Kolossai, vid stora landsvägen mellan Efesos och Mesopotamien. Ett brev från Paulus till Filemon finns bevarat och ingår i Nya testamentet. (Filem)

Filippos / Filippus
Grekisktalande jude från Betsaida, Petrus och Andreas hemstad. En av Jesu tolv närmaste lärjungar. (Matt 10)

Filippos / Filippus
Herodes Filippos Son till Herodes den store. Landsfurste över Itureen och Trakonitis. Lät bygga en huvudstad som fick namnet Cesarea Filippi.

Filippos / Filippus
En av sju män som valdes att hjälpa apostlarna i församlingsarbetet i Jerusalem. Bosatte sig senare i Caesarea. (Apg 6)
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.