PERSONER I BIBELN

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln. Många nämns enbart i förbigående på något enstaka ställe. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Det har inneburit att de bibliska personernas namn kommit att stavas på olika sätt i olika översättningar av bibeln. Här anges därför alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.U
Unni
En av de leviter som spelade på stränginstrumentet psaltare när förbundsarken fördes upp från Obed-Edoms hus till Jerusalem. (1 Krön 15)

Uria / Urias
En av kung Davids soldater som David lät mörda för att kunna överta hans hustru, Bat-Seba. (2 Sam 11)

Uria / Urias
En profet i Juda på kung Jojakims tid, omkring år 600 f Kr. Flydde till Egypten då kungen hotat döda honom, men hämtades tillbaka och mördades. (Jer 26)

Ussa
En av männen som hjälpte kung David att forsla förbundsarken till Jerusalem. Omkom då han tog tag i arken för att stödja den när de förspända oxarna snavade. (2 Sam 6)

Ussia / Asarja
Juda rikes tionde kung, ca 787-744 f Kr. Son och efterträdare till kung Amasja. Vidgade riket och stärkte det även inåt. Drabbades av spetälska och regerade under slutet av sitt liv genom sin son Jotam. (2 Krön 26)
Copyright © Thor-Leif Strindberg
All kopiering förbjuden.