KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Prisca / Priscilla

 • Nämns i Apg 18:2.

  Priscilla (även kallad Prisca) var en judisk kvinna som bodde i Rom där hon och hennes make, Aquila, arbetade som tältmakare.

  Under 30- och 40-talet nåddes judarna i Rom av ryktet att messias ("kristus" på grekiska, som var det gängse språket i romarriket), som de gammaltestamentliga profeterna lovat skulle komma för att upprätta ett himmelrike på jorden, hade kommit i gestalt av en snickare från Galiléen, Jesus ben Josef. Denne Jesus hade avrättats av romarna men sades ha uppstått igen, farit upp till himlen och lovat att återvända för att upprätta Guds rike.

  De flesta förkastade uppgiften, men en del blev övertygade och de slöt sig samman och förberedde sig för Messias återkomst. Bland dem som kom att tillhöra den unga kristna församlingen fanns Priscilla och hennes make, och de messiastroende möttes ofta i deras hem.

  I slutet av 40-talet uppstod det alltmer konflikter mellan de messiastroende judarna och de övriga judarna i Rom. Resultatet blev att kejsar Claudius år 49 beslutade att förvisa alla judar från staden. Priscilla och Aquila flydde till Korinth i Grekland.

  När aposteln Paulus vistades i Korinth under sin andra missionsresa i början av 50-talet bodde han hos dem i ett och ett halvt år och de hjälpte honom i hans arbete. När Paulus sedan fortsatte till Syrien följde de med honom, men de stannade i Efesus i den romerska provinsen Asien (numer en del av Turkiet).

  Lukas berättar att de här tog sig an Apollos, en betydelsefull judisk messiastroende evangelist som skulle bli en av det första århundradets främsta förkunnare - och "undervisade honom noggrannare om Guds väg".

  Paret återvände en tid till Korinth och även till Rom men reste sedan tillbaka till Efesus och fortsatte att behålla kontakten med Paulus ända fram till hans död i slutet av 60-talet.

  Den ortodoxa kyrkan firar Priscilla och Aquila den 13 februari, medan den katolska kyrkan firar dem den 8 juli.

  Thor-Leif Strindberg


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln