Frågor och svar om kristendomen och dess heliga skrift

Bibelfrågan är en obunden kunskapsresurs där du får objektiva, konkreta och utförliga svar om bibeln, bibelns tid, bibliska personer och platser, den kristna tron, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret du söker finns i Bibelfrågans arkiv är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se, så får du svar via e-mail. Om frågan kan antas vara av allmänt intresse kommer svaret även att publiceras och fogas till arkivet, naturligtvis utan att ditt namn anges.

Du kan även söka fakta i AlltOmBibelns andra avdelningar:

BIBELNS TIDSLINJE
De händelser som bildar bakgrund till det judiska folkets historia, så som den finns beskriven i Gamla testamentet, samt de händelser som ägde rum under den kristna församlingens tidigaste år då Nya testamentet författades.
BIBELNS BÖCKER
Beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.
PERSONER I BIBELN
Korta presentationer av 470 personer som gjort sig mer eller mindre bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet). Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
KRISTENDOMENS HISTORIA
En kronologisk redovisning med årtal för alla de viktigaste händelserna i kristendomens och kyrkans utveckling från dess begynnelse bland de första lärjungarna till i dag.
BIBLISK ORDBOK
Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i 1917 års översättning, Folkbibeln 1998 och Bibel 2000.

Bibelfrågan uppdateras kontinuerligt. Några av de senast publicerade frågorna och svaren hittar du under "Nya frågor" i menyn till vänster. Om du vill få besked när nya svar, aktuella artiklar eller annat material har fogats till arkivet (någon gång per månad) så kan du prenumerera på Bibelfrågans nyhetsbrev.

Tema: PINGST
Drygt 30 år efter vår tideräknings början väntade en liten skara judar på att den man som de blivit övertygade om var den efterlängtade Messias - snickaren Y'shua (Jesus) från Nasaret - skulle återvända från himlen för att upprätta Guds rike på jorden, så som profeterna lovat.
      Innan han lämnade dem hade han lovat att skicka en "hjälpare", som skulle hjälpa dem att förstå Guds vilja och hjälpa dem att verkställa det uppdrag han gett dem - att få människor bland alla folk att bli hans lärjungar.
      Knappt två månader efter påsken och Jesu avrättning och uppståndelse, hade de samlats för att fira den stora pingsthögtiden. Plötsligt hördes ett våldsamt dån som fyllde hela huset där de satt...

Under årens lopp har Bibelfrågan fått och besvarat hundratals frågor om pingsten, om den helige andens utgjutelse, om den kristna församlingens födelse, om andens gåvor och frukter, om församlingens uppgift...

På Bibelfrågans SPECIALSIDA OM PINGSTEN kan du läsa en rad frågor och svar om händelserna kring den första pingsten efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd - pingsten då den kristna församlingen föddes, som till exempel:

Varför firar man pingst?
Vad finns det för bakgrund till pingsten (ungefär som Jesu födelse vid julen och Jesu korsfästelse vid påsken)?
Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?
Varför så många samfund?
Hur kommer det sig att det finns så många olika samfund som alla skiljer sig åt lite grand? Vore det inte bättre om alla slog sig ihop till en enda kristen församling?
Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?
Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av alla de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.
Fattig i anden eller fylld av ande?
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt.
Andedop och tungotal
Kan ALLA som är andedöpta tala i tungor, eller är tungotalet "endast" en andlig nådegåva bland de andra, vilket skulle innebära att det kan finnas andedöpta som INTE talar i tungor.
Att tillhöra Herren
Uttrycket "tillhöra Herren" återkommer på massor av ställen i Paulus brev. Men vad är "kriterierna" för att tillhöra Kristus? Dvs, hur vet man att man gör det (eller att någon annan gör det)?
Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?
Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?
Guds ande och olika kyrkor
Varför är det sådan skillnad mellan olika kyrkor? I min församling upplever man ofta att Guds ande är verkligt närvarande, men när jag har varit på gudstjänster i statskyrkan är allting jättestelt och 'korrekt'.
Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?
De andliga nådegåvorna
I ett av de brev som Paulus skrev till den Jesustroende församlingen i den stora grekiska staden Korint, räknar han upp ett antal andliga nådegåvor.
Moralisk upprustning eller evigt liv
Om Gud verkligen hade avsikten att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning genom Jesus och kristendomen, varför satsade han då på att några fiskare vid Genesarets sjö (sannolikt analfabeter) skulle fixa detta?
Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?
Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunn få evigt liv?
Jesus och tungotal
Talade Jesus i tungor?
Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?
Vem är kristen?
Det spelar ingen roll vilken etikett vi sätter på oss själva eller vilken församling vi tillhör (eller inte tillhör).
Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Läs fler frågor och svar här på Bibelfrågans SPECIALSIDA OM PINGSTEN

Det heliga landet - så som det såg ut en gång...
Den skotske konstnären David Roberts (1796-1864) var ett av sin tids stora namn. Höjdpunkten i hans konstnärsliv var den långa och äventyrliga resa han företog i Främre Asien åren 1838-39.

Hans bilder från det Heliga landet - från en tid då kamelkaravaner var det enda transportmedlet och ingen modern teknik ännu gjort sitt intåg och förändrat landskapet - ger en aning om hur det såg ut där Abraham från Mesopotamien slog sig ner med sin familj för 4000 år sedan, där hebreer ledda av Josua 500 år senare skapade Israels land, där den galileiske snickaren Jesus för 2000 år sedan vandrade omkring och spred sitt budskap om det kommande Gudsriket, och där den första messianska församlingen bildades och verkade.

Här är David Roberts bilder av det Heliga landet - så som det såg ut en gång: www.alltombibeln.se/davidroberts

Ur arkivet
Varje vecka får 10 000-15 000 besökare svar på Bibelfrågan på de frågor de ställer via interna och externa sökfunktioner eller via mejl. Här är de mest lästa svaren de senaste veckorna...

Kristna som syndar
När jag läst om allt som hänt den senaste tiden, med otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan jag inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?
När skrev Mose Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?/
Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?
Sabbat och söndag
Varför har de kristna söndagen som vilodag? Vad finns det för bibliska belägg för detta? Vilka är motiven, då det enligt vad jag kan förstå strider mot sabbatsbudet?
Israels försvunna stammar
Jag har hört talas om vad som kallas "Israels försvunna stammar". Är det judarna som bor runtom i världen som man menar då?
Vem var prästkonungen Melkisedek?
Vem var/är Melkisedek? Vilka olika teorier finns om honom? Är Melkisedek en speciell budbärare från Gud eller bara Jesu föregångare eller kanske rent av Jesus själv?
Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?
Kristet kvinnoförtryck
Jag håller på med ett religionsarbete om kvinnans ställning i kristendom, islam och judendom. Nu undrar jag om kvinnan är förtryckt i det kristna samhället?
Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka. Om någon blir psykiskt sjuk, hur hjälper ni dom då? Hur hjälper ni dom anhöriga? Varför tror ni att dom drabbas av psykisk ohälsa? Har ni några sjukhus behandlingshem med kristen riktning?
De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?
Ska vi bli gudar?
Kommer vi att bli gudar då vi kommer till himlen? Precis som vår Far är nu? Innebär det att vi efter uppståndelsens dag kommer att kunna skapa nya världar och ge liv åt ännu ett nytt evangelium och om vi vill, ge vårt liv på ett nytt Golgata för dem som vi har skapat?
Varför "himmelriket" om det är på jorden?
Varifrån kommer egentligen namnet "himmelriket" på den plats där vi föreställs befinna oss efter döden och/eller vid Jesus återkomst? Av namnet att döma låter det ju inte som en plats som torde befinna sig "nere" på jorden.
Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?
Hur uppstod katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?
Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?
Vilka är 'de andra fåren' Jesus talar om?
I Joh 10:16 säger Jesus: "Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan." Vilka är "de andra fåren"?
Jesu första underverk
Jag har alltid undrat över Jesu första under. Om han som första under väckt upp ett dött barn eller drivit ut en ond ande - då hade jag förstått. Men Jesus tillverkade vin.
De första missionärerna i Afrika
När kom de första missionärerna till Afrika?Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.