Frågor och svar om kristendomen och dess heliga skrift

Bibelfrågan är en obunden kunskapsresurs där du får objektiva, konkreta och utförliga svar om bibeln, bibelns tid, bibliska personer och platser, den kristna tron, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret du söker finns i Bibelfrågans arkiv är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se, så får du svar via e-mail. Om frågan kan antas vara av allmänt intresse kommer svaret även att publiceras och fogas till arkivet, naturligtvis utan att ditt namn anges.

Du kan även söka fakta i AlltOmBibelns andra avdelningar:

BIBELNS TIDSLINJE
De händelser som bildar bakgrund till det judiska folkets historia, så som den finns beskriven i Gamla testamentet, samt de händelser som ägde rum under den kristna församlingens tidigaste år då Nya testamentet författades.
BIBELNS BÖCKER
Beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.
PERSONER I BIBELN
Korta presentationer av 470 personer som gjort sig mer eller mindre bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet). Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
KRISTENDOMENS HISTORIA
En kronologisk redovisning med årtal för alla de viktigaste händelserna i kristendomens och kyrkans utveckling från dess begynnelse bland de första lärjungarna till i dag.
BIBLISK ORDBOK
Kortfattade förklaringar till cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i 1917 års översättning, Folkbibeln 1998 och Bibel 2000.

Bibelfrågan uppdateras kontinuerligt. Några av de senast publicerade frågorna och svaren hittar du under "Nya frågor" i menyn till vänster. Om du vill få besked när nya svar, aktuella artiklar eller annat material har fogats till arkivet (någon gång per månad) så kan du prenumerera på Bibelfrågans nyhetsbrev.

Tema: PÅSK

För snart tvåtusen år sedan firade judarna i den lilla romerska provinsen Judeen en påsk som skulle komma att gå till historien. Den började med att den romerska ockupationsmakten avrättade en förmodad upprorsmakare, anklagad för att ha hotat att göra revolt mot den romerska ockupationsmakten och utropa sig själv till kung. Och den slutade med en chockartad händelse som skulle förändra hela världen...

Under årens lopp har Bibelfrågan fått och besvarat hundratals frågor om påsken, om rättegången mot Jesus, korsfästelsen, Jesu uppståndelse och dess betydelse. På Bibelfrågans

SPECIALSIDA OM PÅSKEN

kan du läsa en rad frågor och svar om händelserna kring den dramatiska helgen då Jesus korsfästes, som till exempel:

Kunde judarna utdöma dödsstraff?
Varför säger Joh 18:31 att Pilatus sa till judarna att döma Jesus efter sin lag, men de säger att de inte kan döma någon man till döden? Om han nu var dömd för blasfemi skulle de väl kunnat stena honom enlig 3 Mos 24:16?
Vilka mötte den uppståndne Jesus först?
Vem var egentligen först att se den uppståndna Jesus? Evangelisterna ger ju helt olika uppgifter, vilket gör det omöjligt att veta vad som är korrekt och inte
Var Jesu sista måltid en påskmåltid?
Om man jämför Johannes och de andra evangelierna (synoptikerna) så skiljer de sig helt vad det gäller vilken dag Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna och instiftade nattvarden. Var det en påskmåltid han åt? Och kan han isåfall ha ätit den en dag för tidigt? Eller var det bara en vanlig kvällsmåltid?
Är det Maria Magdalena vid Jesu sida?
På många tavlor av 'Nattvarden' sitter en ung, vacker kvinna bredvid Jesus och ser kärleksfullt på honom. Vem identifierar apostlarna på tavlorna? Vem bestämmer vem som är vem?
Hur många spikar korsfästes Jesus med?
Med hur många spikar korsfästes Kristus? Enligt ortodox tradition korsfästes Kristus med fyra spikar, dvs en för var hand och en för var fot, medan den katolska kyrkan avbildar Kristus med tre spikar.
Varför greps Jesus?
Varför beslutade man sig för att gripa Jesus just vid påsken? Han hade ju varit verksam i flera år och det borde väl ha funnits många lämpligare tillfällen.
Var låg Golgata?
Känner man till var Jesus korsfästes, alltså var Golgota låg för nånstans? Har det isåfall gjorts några utgrävningar och några fynd där?
Avrättades Jesus på en påle eller ett kors?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?
Rättegången mot Jesus
Var rättegången mot Jesus korrekt eller inte? Och om nu judarna dömde honom efter en laglig rättegång, var kom då Pilatus in i bilden?
Jesu uppståndelse
Varför lägger kristna sån vikt vid Jesus uppståndelse. Det är ju jättesvårt att tro på nåt sånt, och då är det väl inte konstigt om folk inte blir kristna?
Jesus, kycklingar och ägg
Hur länge har vi firat påsk här i Sverige och varifrån kommer de olika "ingredienserna" som påskgummor, ägg, godis, kycklingar, harar?
Hur länge var Jesus begravd?
Det sägs ju att Jesus låg i graven i tre dagar och tre nätter, men hur kan det bli det mellan långfredagskvällen och påskdagsmorgonen?
De korsfästa rövarnas namn
Vad hette rövarna som korsfästes på var sin sida om Jesus?
Det osyrade brödets högtid
I påskberättelsen står det att det var det osyrade brödets högtid. Vad är det för helg?

Det heliga landet - så som det såg ut en gång...
Den skotske konstnären David Roberts (1796-1864) var ett av sin tids stora namn. Höjdpunkten i hans konstnärsliv var den långa och äventyrliga resa han företog i Främre Asien åren 1838-39.

Hans bilder från det Heliga landet - från en tid då kamelkaravaner var det enda transportmedlet och ingen modern teknik ännu gjort sitt intåg och förändrat landskapet - ger en aning om hur det såg ut där Abraham från Mesopotamien slog sig ner med sin familj för 4000 år sedan, där hebreer ledda av Josua 500 år senare skapade Israels land, där den galileiske snickaren Jesus för 2000 år sedan vandrade omkring och spred sitt budskap om det kommande Gudsriket, och där den första messianska församlingen bildades och verkade.

Här är David Roberts bilder av det Heliga landet - så som det såg ut en gång: www.alltombibeln.se/davidroberts

Ur arkivet
Varför blev just judarna Guds utvalda folk?
Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?
Kristet kvinnoförtryck
Jag håller på med ett religionsarbete om kvinnans ställning i kristendom, islam och judendom. Nu undrar jag om kvinnan är förtryckt i det kristna samhället?
Jesu återkomst
Jag blir inte klok på det här med Jesus återkomst. Om han kommer för att hämta oss till himlen, var kommer då Tusenårsriket in i bilden?
Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?
Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen? Jag tror på evolutionen men tror Gud ligger bakom det. Jag tror också på Jesus som Guds son.
Homosexualitet - onaturligt och synd?
Efter det att synden kom in i bilden är hela skapelsen bristfällig - långt från den fullkomlighet som var Guds ursprungliga avsikt.
Kasta pärlor för svin
Vad syftade Jesus på när han uppmanade lärjungarna att inte kasta sina pärlor för svinen?
Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?
Transsexualitet och könsbyte
Är det synd att genomgå behandling mot transsexualism, s.k. "könsbytesbehandling"?
Kristendomens grundare
Vem var det som startade eller grundade kristendomen och hur gick det till?
Moder Gud...
I bibeln står det att Gud skapade människan till sin avbild, men ändå framställs Gud som en fader, en man. Skulle man inte vinna på att byta ut alla 'fader' till 'moder' etc?
Kristendomen och naturvetenskapen
Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?
Och Gud förhärdade faraos hjärta...
Om Gud förhärdade farao hade ju knappast farao någon chans att göra som Moses önskade, att frige det judiska folket?
Lidande och ondska
Kan lidande på grund av naturkatastrofer, planlösa olyckor, sjukdomar etc bero på människors synd?
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?
Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Inom den egyptiska religionen fanns det bilder av Isis med Horus i famnen som var slående lika bilderna av Maria med Jesus i famnen...
Ska kristna få alla böner uppfyllda?
Jesus sade ju "om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det". Kan du förklara?
Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing? Exempelvis den här sortens olika terapier där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller.
Fanns döden före synden?
Paulus säger ju i Rom 5:12 och 1 Kor 15:22 att synden (död, sjukdomar osv) kom in i världen först med Adam. Hur kan det då ha funnits djur på jorden före Adam? I så fall måste de ju ha blivit miljoner år gamla...
Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.
Varför skapade Gud universum?
Vad var det för mening med att skapa hela den väldiga världsrymden med miljarder solar och planeter och sedan placera oss här på detta lilla 'dammkorn' i oändligheten?
Bestraffar Gud ett fritt tänkande?
Om vi inte lyder Gud, utan handlar efter vår egen fria vilja som han har gett oss, då straffas vi med döden. Knappast särskilt gudomligt, eller hur?
Visste inte Paulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be ("Fader vår").
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.

BIBELFRÅGAN startades 1996 och är i dag internets största renodlade kristna frågesajt på svenska med ca 120 000 besök per månad. Sajten företräder inte någon enskild trosriktning utan har som enda syfte att vara en objektiv kunskapsresurs, ett levande bibellexikon" där studerande och andra intresserade kan få konkreta och utförliga svar på frågor som rör bibeln, kristen tro, kyrkans historia etc.