Frågor och svar om kristendomen och dess heliga skrift

Bibelfrågan är en obunden kunskapsresurs där du får objektiva, konkreta och utförliga svar om bibeln, bibelns tid, bibliska personer och platser, den kristna tron, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret du söker finns i Bibelfrågans arkiv är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se, så får du svar via e-mail. Om frågan kan antas vara av allmänt intresse kommer svaret även att publiceras och fogas till arkivet, naturligtvis utan att ditt namn anges.

Du kan även söka fakta i AlltOmBibelns andra avdelningar:BIBELFAKTA - BIBELNS BÖCKER
Beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.


BIBELFAKTA - BIBELNS TIDSLINJE
Omfattar de händelser som bildar bakgrund till det judiska folkets historia, så som den finns beskriven i Gamla testamentet, samt de händelser som ägde rum under den kristna församlingens tidigaste år då Nya testamentet författades.
BIBELFAKTA - PERSONER I BIBELN
Korta presentationer av 470 personer som gjort sig mer eller mindre bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet). Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.


BIBLISK ORDBOK
Kortfattade förklaringar till cirka 2 500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.

Bibelfrågan uppdateras kontinuerligt. Några av de senast publicerade frågorna och svaren hittar du under "Nya frågor" i menyn till vänster. Om du vill få besked när nya svar, aktuella artiklar eller annat material har fogats till arkivet (någon gång per månad) så kan du prenumerera på Bibelfrågans nyhetsbrev.

Tema: PÅSK
För snart tvåtusen år sedan firade judarna i den lilla romerska provinsen Judeen en påsk som skulle komma att gå till historien. Den började med att den romerska ockupationsmakten avrättade en förmodad upprorsmakare, anklagad för att ha hotat att göra revolt mot den romerska ockupationsmakten och utropa sig själv till kung. Och den slutade med en chockartad händelse som skulle förändra hela världen...

Under årens lopp har Bibelfrågan fått och besvarat hundratals frågor om påsken, om rättegången mot Jesus, korsfästelsen, Jesu uppståndelse och dess betydelse. Här är några frågor och svar om denna unika händelse i mänsklighetens historia...

Kunde judarna utdöma dödsstraff?
Varför säger Joh 18:31 att Pilatus sa till judarna att döma Jesus efter sin lag, men de säger att de inte kan döma någon man till döden? Om han nu var dömd för blasfemi skulle de väl kunnat stena honom enlig 3 Mos 24:16?
Vilka mötte den uppståndne Jesus först?
Vem var egentligen först att se den uppståndna Jesus? Evangelisterna ger ju helt olika uppgifter, vilket gör det omöjligt att veta vad som är korrekt och inte
Var Jesu sista måltid en påskmåltid?
Om man jämför Johannes och de andra evangelierna (synoptikerna) så skiljer de sig helt vad det gäller vilken dag Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna och instiftade nattvarden. Var det en påskmåltid han åt? Och kan han isåfall ha ätit den en dag för tidigt? Eller var det bara en vanlig kvällsmåltid?
Var Judas en förrädare?
Var Judas verkligen en förrädare? Om profetian säger att någon kommer att förråda Messias, är då Judas en förrädare? Han blev ju utvald till rollen, så att säga.
Hur många spikar korsfästes Jesus med?
Med hur många spikar korsfästes Kristus? Enligt ortodox tradition korsfästes Kristus med fyra spikar, dvs en för var hand och en för var fot, medan den katolska kyrkan avbildar Kristus med tre spikar.
Varför greps Jesus?
Varför beslutade man sig för att gripa Jesus just vid påsken? Han hade ju varit verksam i flera år och det borde väl ha funnits många lämpligare tillfällen.
Var låg Golgata?
Känner man till var Jesus korsfästes, alltså var Golgota låg för nånstans? Har det isåfall gjorts några utgrävningar och några fynd där?
Avrättades Jesus på en påle eller ett kors?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?
Rättegången mot Jesus
Var rättegången mot Jesus korrekt eller inte? Och om nu judarna dömde honom efter en laglig rättegång, var kom då Pilatus in i bilden?
Jesu uppståndelse
Varför lägger kristna sån vikt vid Jesus uppståndelse. Det är ju jättesvårt att tro på nåt sånt, och då är det väl inte konstigt om folk inte blir kristna?
Jesus, kycklingar och ägg
Hur länge har vi firat påsk här i Sverige och varifrån kommer de olika "ingredienserna" som påskgummor, ägg, godis, kycklingar, harar?
Hur länge var Jesus begravd?
Det sägs ju att Jesus låg i graven i tre dagar och tre nätter, men hur kan det bli det mellan långfredagskvällen och påskdagsmorgonen?
De korsfästa rövarnas namn
Vad hette rövarna som korsfästes på var sin sida om Jesus?
Det osyrade brödets högtid
I påskberättelsen står det att det var det osyrade brödets högtid. Vad är det för helg?

Och på Bibelfrågans SPECIALSIDA OM PÅSKEN kan du läsa många fler frågor och svar om händelserna kring den dramatiska helgen då Jesus korsfästes, som till exempel:

Vad var Jesu brott? Jesus begick ett religiöst brott. Varför blev han då korsfäst i stället för att stenas som lagen stadgade?
Varför talade Jesus arameiska på korset? Varför pratade Jesus inte hebreiska när han undrade varför han blivit övergiven av Gud. Och vad orsakade denna fråga? Han måste väl ha vetat att han skulle gå smärtans väg?
När kom den korsfäste brottslingen till paradiset? Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag?
Vad hette soldaten vid korset? Enligt traditionen ska denne soldat ha omvänt sig till kristendomen, lämnat det militära livet och slutligen dött som martyr.
Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog? Vad hände med lärjungarna när Jesus inte längre fanns bland dom?
De tolv lärjungarna Om Kefas/Petrus var en av de tolv, varför står det då i 1 Kor 15:5 att Kristus visade sig först "för Kefas och sedan för de tolv"?

Aktuella frågor
Paulus och 'den historiske Jesus'
Är det inte märkligt att Paulus är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?
Israeliternas slaveri i Egypten
Jag undrar om det i den egyptiska historien finns nedtecknat något om israelernas tid i egypten, om slaveriet och uttåget m.m.
Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?
Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?
Anser kristendomen att man ska aga sina barn?
Är det rätt att aga barn? Vad säger bibeln om barnuppfostran med hjälp av fysisk bestraffning?
Barndop eller vuxendop?
Liksom den judiska omskärelsen utgjorde bekräftelsen på en människas fysiska släktskap med Abraham, utgjorde det kristna dopet bekräftelsen på hennes andliga släktskap med Abraham.
Kristendom och katolicism
Ursprungligen avsåg begreppet "katolska kyrkan" hela den universella kristna församlingen - kristenheten som helhet.
Påvens roll genom tiderna
Vad gör påven och vilken roll har påven haft genom tiderna?
Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?
Pengar, rikedom och Guds rike
Om man är rik, måste man då skänka alla sina pengar till de fattiga för att komma in i Guds rike...?
Lärjungarna och Guds rikes ankomst
Jesus lärjungar trodde ju uppenbarligen att han skulle uppfylla Messias uppgift där och då. Varför sa han inte att Gudsriket var något som hörde framtiden till i stället för att säga att det väntade "precis runt knuten"?
Censuren i Nicaea
Vilka skrifter plockades bort ur bibeln vid den "sanering" som ägde rum vid kyrkomötet i Nicaea?
Profan och andlig musik
Ibland får man en känsla av att en viss musikstil blir godtagbar som andlig musik bara därför att det har gått 20 år sedan den var populär i världen utanför de kristna leden.
Bibeln och vetenskapen
Gårdagens 'vetenskapliga sanningar' är inte dagens, och vi ska inte inbilla oss att dagens vetenskapliga sanningar är morgondagens.

Ur arkivet
Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.
Jordens ålder enligt bibeln
Hur gammal är vår jord enligt bibeln? Var står det? Finns det några vetenskapliga dokument som styrker bibelns ord i denna fråga
Mesopotamiens härskare
Ungefär 3000 år före Kristus började ett handlingskraftigt och uppfinningsrikt folkslag, sumererna, bygga världens första städer i den bördiga dalen mellan Eufrat och Tigris.
Yoga och ayurveda
Är det ok för en kristen att testa yoga och ayurveda?
Kan djur få evigt liv?
Är evigt liv någonting som är förbehållet människan? Borde inte djur, som aldrig någonsin har syndat, också få evigt liv?
Den oförlåtliga synden
Vad innebär det att synda mot den helige ande? Vad är 'hädelse mot Anden'? Och varför är den synden oförlåtlig?
Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?
Kan Gud ångra sig?
Kan Gud ångra sig eller inte? Några bibelord säger att Gud inte kan ångra sig, men på andra ställen står det att han ångrar vad han gjort.
Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?
Kristendom och sex
Under kristendomens historia har det funnits många som har haft alla tänkbara idéer rörande det mesta som berör sex och äktenskap och män och kvinnor i allmänhet.
Skapar Gud människor homosexuella?
Skulle verkligen Gud, som ger varje människa liv, välja att skapa dem mot hans natur, med en läggning som drar dem från honom?
Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel
Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel?
Kristendomens syn på man och kvinna
Paulus understryker att mannen och kvinnan visserligen är olika och även har olika roller i relationen, men samtidigt är de i alla avseenden jämbördiga.
Esséerna
Jag har läst att det fanns en grupp som hette esseer. Det sägs att i gruppen ingick Maria, Johannes och Jesus själv. Är det sant? Vilka är esserna?
Liv i rymden - ett hot mot kristendomen?
Vad händer med den kristna tron om det visar sig att det finns intelligenta varelser ute i universum?
Henoks bok
Varför tog kyrkan inte med Henoks bok i bibeln? Är det sant att man nästan lyckades utplåna den sånär som på tre undangömda exemplar?
Inkvisitionen
Inkvisitionen bedrevs i huvudsak i områdena kring Alperna och Pyrenéerna från norra Italien över Schweiz, Savojen, de södra delarna av Tyskland och Frankrike samt norra Spanien.
Drömtydning
Är det synd enligt bibeln att hålla på med drömtydning och analysera och tolka sina egna eller andra människors drömmar?

BIBLISK ORDBOK
Hur mycket var Judas 30 silverpenningar värda? Vad betyder egentligen ordet "helig"? Vad är ’kärleksäpplen’? Vad är en "lägel"?
     BIBLISK ORDBOK tar upp cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
     Bibelns böcker kom till under en tidsrymd av ett och ett halvt millennium och de sista skrifterna författades för snart 2000 år sedan, i en annan del av världen, i en forntida kultur där människor hade helt andra referensramar än vi har i dag.
     Det är självklart att Bibeln innehåller många ord som inte ingår i vårt dagliga tal, ovanliga begrepp och uttryck som kan vara svåra att förstå. Andra ord, som rotade sig i det svenska språket för flera sekler sedan, har under årens lopp fått en ny innebörd. Det gör att de gamla texterna ibland kan vara svåra att tyda.
     Syftet med denna bibelordbok är följaktligen att på vanlig nutidssvenska och på ett enkelt, kortfattat och lättbegripligt sätt förklara innebörden i dessa ofta svåra begrepp. Många av orden har naturligtvis flera betydelser och används i olika sammanhang, men förklaringarna avser den ofta specifika innebörd de har i bibeln. Likväl kan inga av definitionerna eller beskrivningarna bli helt uttömmande. Det skulle kräva mångdubbelt större utrymme - och då skulle också hela syftet med ordboken förfelas.
      Biblisk ordbok hittar du HÄR.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.