Frågor och svar om kristendomen och dess heliga skrift

Bibelfrågan är en obunden kunskapsresurs där du får objektiva, konkreta och utförliga svar om bibeln, bibelns tid, bibliska personer och platser, den kristna tron, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret du söker finns i Bibelfrågans arkiv är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se, så får du svar via e-mail. Om frågan kan antas vara av allmänt intresse kommer svaret även att publiceras och fogas till arkivet, naturligtvis utan att ditt namn anges.

Du kan även söka fakta i AlltOmBibelns andra avdelningar:BIBELFAKTA - BIBELNS BÖCKER
Beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.


BIBLISK ORDBOK
Kortfattade förklaringar till cirka 2 500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
BIBELFAKTA - KVINNOR I BIBELN
Hur såg kvinnornas tillvaro ut på Jesu tid? Det finns flera källor som berättar om detta. Förutom den judiska lagen har vi verk av författare som Josefus, Plinius och Filon samt rabbinska skrifter och de böcker och brev som finns bevarade i bibelns Nya testamente. De ger oss en ganska god bild av hur en flickas och kvinnas liv kunde se ut. Här presenteras också mer än 40 kvinnor som förekommer i Nya testamentet.


BIBELFAKTA - BIBELNS TIDSLINJE
Omfattar de händelser som bildar bakgrund till det judiska folkets historia, så som den finns beskriven i Gamla testamentet, samt de händelser som ägde rum under den kristna församlingens tidigaste år då Nya testamentet författades.

Bibelfrågan uppdateras kontinuerligt. Några av de senast publicerade frågorna och svaren hittar du under "Nya frågor" i menyn till vänster. Om du vill få besked när nya svar, aktuella artiklar eller annat material har fogats till arkivet (någon gång per månad) så kan du prenumerera på Bibelfrågans nyhetsbrev.

Tema: ALLT OM JULEN
Under årens lopp har Bibelfrågan fått och besvarat hundratals frågor om julen och helgerna runt omkring. På temasidan "ALLT OM JULEN, BIBELN OCH JESU FÖDELSE" finns mängder av frågor och svar, alla hämtade ur Bibelfrågans ständigt växande arkiv. Här är några exempel:

Varför firar vi jul den 25 december?
Hur länge har man firat Jesu födelse - och varför just den 25 december?
Advent
Vad betyder ordet 'advent', varför firar vi advent och hur länge har vi gjort det?
Kejsar Augustus skattskrivning
Finns det några historiska källor som talar om någon landsomfattande skattskrivning på order av kejsar Augustus?
Kaotiskt i romarriket
Varför ville romarna att alla skulle resa hem till sin släkts städer vid skattskrivningen? Borde de inte ha varit bättre att de skattskrevs där de bodde?
Nasaret - Jesus hemby
Fanns verkligen Josefs och Marias hemstad Nasaret på den tiden? Det finns de som påstår att byn bara är påhittad...
Föddes Jesus den 25 september
Vissa saker tyder på att Jesus troligen föddes på hösten drygt fyra år före vår tideräknings början.
Hur lindades Jesusbarnet?
Det står i bibeln att Maria 'lindade' Jesus. Vad innebär det? Att hon virade in honom i en filt, eller gjorde hon på nåt annat sätt?
Josefs och Marias ålder
Hur gammal var Maria när hon födde Jesus? Och var Josef far till Jakob, Simon och Judas som var Jesu bröder
Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus 2:16?
Borde inte Jesus ha hetat Immanuel?
Profetian sa ju att ”den unga flickan ska bli med barn och föda en son och han ska kallas Immanuel". Varför kallade man honom Jesus då?

Läs vidare här på Bibelfrågans SPECIALSIDA OM JULEN och du får svar på en rad andra frågor:

o Om Betlehemsstjärnan var en planetkonjunktion, hur kunde den då gå framför de vise männen till stallet i Betlehem?
o Vad säger bibeln om änglarna och deras uppgifter?
o Josef var ju inte Jesu (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?
o Hur gammal var Jesus när de vise männen kom?
o Vad hette de tre vise männen?
o Hur kan Maria ha burit fram Jesus i templet efter 40 dagar om hon och Josef flydde till Egypten när Jesus fötts?
o Vem var profetissan Hanna som Maria mötte då hon bar fram Jesus i templet?
o Vad står det om Maria i de apokryfiska skrifterna?
o Vem eller vilka syftas det på i psalmer om dotter Sion och Sions dotter som vi sjunger i kyrkorna på advent?
o Stämmer det att det finns, eller fanns, två stycken platser som heter Betlehem i Israel?
o Josef och Maria var ju "trolovade" - vad innebar det?
o I vilken utsträckning lever den fornnordiska religionen kvar i våra julseder som vi har i dag?
o Vem var "den heliga Lucia" (Sankta Lucia) som vi firar?
o Varför firar vi Trettondagen och när började man göra det?
Etc...

Aktuella frågor
Paulus och 'den historiske Jesus'
Är det inte märkligt att Paulus är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?
Israeliternas slaveri i Egypten
Jag undrar om det i den egyptiska historien finns nedtecknat något om israelernas tid i egypten, om slaveriet och uttåget m.m.
Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?
Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?
Anser kristendomen att man ska aga sina barn?
Är det rätt att aga barn? Vad säger bibeln om barnuppfostran med hjälp av fysisk bestraffning?
Barndop eller vuxendop?
Liksom den judiska omskärelsen utgjorde bekräftelsen på en människas fysiska släktskap med Abraham, utgjorde det kristna dopet bekräftelsen på hennes andliga släktskap med Abraham.
Kristendom och katolicism
Ursprungligen avsåg begreppet "katolska kyrkan" hela den universella kristna församlingen - kristenheten som helhet.
Påvens roll genom tiderna
Vad gör påven och vilken roll har påven haft genom tiderna?
Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?
Pengar, rikedom och Guds rike
Om man är rik, måste man då skänka alla sina pengar till de fattiga för att komma in i Guds rike...?
Lärjungarna och Guds rikes ankomst
Jesus lärjungar trodde ju uppenbarligen att han skulle uppfylla Messias uppgift där och då. Varför sa han inte att Gudsriket var något som hörde framtiden till i stället för att säga att det väntade "precis runt knuten"?
Censuren i Nicaea
Vilka skrifter plockades bort ur bibeln vid den "sanering" som ägde rum vid kyrkomötet i Nicaea?
Profan och andlig musik
Ibland får man en känsla av att en viss musikstil blir godtagbar som andlig musik bara därför att det har gått 20 år sedan den var populär i världen utanför de kristna leden.
Bibeln och vetenskapen
Gårdagens 'vetenskapliga sanningar' är inte dagens, och vi ska inte inbilla oss att dagens vetenskapliga sanningar är morgondagens.

Ur arkivet
Kristna som syndar
När jag läst om allt som hänt den senaste tiden, med otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan jag inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?
När skrev Mose Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?/
Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?
Sabbat och söndag
Varför har de kristna söndagen som vilodag? Vad finns det för bibliska belägg för detta? Vilka är motiven, då det enligt vad jag kan förstå strider mot sabbatsbudet?
Israels försvunna stammar
Jag har hört talas om vad som kallas "Israels försvunna stammar". Är det judarna som bor runtom i världen som man menar då?
Vem var prästkonungen Melkisedek?
Vem var/är Melkisedek? Vilka olika teorier finns om honom? Är Melkisedek en speciell budbärare från Gud eller bara Jesu föregångare eller kanske rent av Jesus själv?
Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?
Kristet kvinnoförtryck
Jag håller på med ett religionsarbete om kvinnans ställning i kristendom, islam och judendom. Nu undrar jag om kvinnan är förtryckt i det kristna samhället?
Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka. Om någon blir psykiskt sjuk, hur hjälper ni dom då? Hur hjälper ni dom anhöriga? Varför tror ni att dom drabbas av psykisk ohälsa? Har ni några sjukhus behandlingshem med kristen riktning?
De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?
Ska vi bli gudar?
Kommer vi att bli gudar då vi kommer till himlen? Precis som vår Far är nu? Innebär det att vi efter uppståndelsens dag kommer att kunna skapa nya världar och ge liv åt ännu ett nytt evangelium och om vi vill, ge vårt liv på ett nytt Golgata för dem som vi har skapat?
Varför "himmelriket" om det är på jorden?
Varifrån kommer egentligen namnet "himmelriket" på den plats där vi föreställs befinna oss efter döden och/eller vid Jesus återkomst? Av namnet att döma låter det ju inte som en plats som torde befinna sig "nere" på jorden.
Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?
Hur uppstod katolska kyrkan?
Hur växte den katolska kyrkan fram? Varför blev den katolska kyrkan en egen kyrka?
Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?
Jesu första underverk
Jag har alltid undrat över Jesu första under. Om han som första under väckt upp ett dött barn eller drivit ut en ond ande - då hade jag förstått. Men Jesus tillverkade vin.

BIBLISK ORDBOK
Hur mycket var Judas 30 silverpenningar värda? Vad betyder egentligen ordet "helig"? Vad är ’kärleksäpplen’? Vad är en "lägel"?
     BIBLISK ORDBOK tar upp cirka 2500 ord, begrepp, företeelser, personer och platser som förekommer i de vanligaste bibelöversättningarna, 1917 års översättning, Folkbibeln och Bibel 2000.
     Bibelns böcker kom till under en tidsrymd av ett och ett halvt millennium och de sista skrifterna författades för snart 2000 år sedan, i en annan del av världen, i en forntida kultur där människor hade helt andra referensramar än vi har i dag.
     Det är självklart att Bibeln innehåller många ord som inte ingår i vårt dagliga tal, ovanliga begrepp och uttryck som kan vara svåra att förstå. Andra ord, som rotade sig i det svenska språket för flera sekler sedan, har under årens lopp fått en ny innebörd. Det gör att de gamla texterna ibland kan vara svåra att tyda.
     Syftet med denna bibelordbok är följaktligen att på vanlig nutidssvenska och på ett enkelt, kortfattat och lättbegripligt sätt förklara innebörden i dessa ofta svåra begrepp. Många av orden har naturligtvis flera betydelser och används i olika sammanhang, men förklaringarna avser den ofta specifika innebörd de har i bibeln. Likväl kan inga av definitionerna eller beskrivningarna bli helt uttömmande. Det skulle kräva mångdubbelt större utrymme - och då skulle också hela syftet med ordboken förfelas.
      Biblisk ordbok hittar du HÄR.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.