Följ Bibelfrågan på Facebook

De tolv heligas evangelium

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det var i slutet av 1800-talet som en före detta präst vid namn Gideon Jasper Richard Ouseley presenterade en skrift som han uppgav vara en översättning till engelska av ett fullständigt arameiskt urevangelium.

Fråga: Det har sagts att det har funnits en bibel som heter "The Gospel of the Holy Twelve" som Essene använde. Den här boken hittades i slutet av 1800-talet i Indien. Betraktas denna bok som apokryf? Kan du säga något om uppkomsten av denna bok? Vad säger kristendomen om denna bok? (T.M.)

Boken du nämner, ”De tolv heligas evangelium” (eller ”Evangeliet om det fullkomliga livet” som den också kallas) har ingenting vare sig med esséerna, Jesus, bibeln eller apokryfer att göra. Det var i slutet av 1800-talet som en före detta präst vid namn Gideon Jasper Richard Ouseley presenterade en skrift som han uppgav vara en översättning till engelska av ett fullständigt arameiskt urevangelium. Enligt Ouseley skulle det finnas bevarat i ett buddistiskt (!) kloster i indiska Tibet där judiska esséer gömt det före Jerusalems förstörelse år 70. Detta, hävdade han, var det ursprungliga evangeliet som låg till grund för de fyra evangelierna i bibeln.

Den här skriften, som innehåller mängder av citat ur alla fyra evangelierna liksom ur Paulus brev, fördömer köttätande och alkohol och förespråkar vegetarianism, dagliga reningar och egendomsgemenskap. (Dessutom innehåller den diverse märkligheter. Den nämner ”obibliska” djur som katter, kaniner och apor, och den refererar till ritualer som inte förekom i den kristna kyrkan förrän flera hundra år efter esséernas tid.)

Boken blev emellertid mycket populär i vegetariska kretsar, där den sågs som ett bevis för att Jesus varit vegetarian. Under decenniernas lopp har den tryckts i många upplagor på många språk, ofta - tyvärr - utan Ouseleys ursprungliga ”Förklarande förord” som fanns med i de första utgåvorna.

I detta förord berättas nämligen hur boken kom till...

Enligt Ouseley själv var det fyra då döda personer - mystikern Emanuel Swedenborg, teosoferna och vegetarianerna Anna Kingsford och Edward Maitland samt en 1700-talspräst kallad Placidus - som i ”livet efter detta” fått denna text uppenbarad för sig av ”den gudomliga anden”. Sedan hade dessa fyra översatt texten till engelska och gemensamt överfört bokens innehåll till Ouseley i otaliga fragment och vid otaliga tillfällen ”i nattliga drömmar och visioner”.

Det står alltså klart att ingen levande människa någonsin har sett detta påstådda ”urevangelium”, varken på arameiska eller något annat språk, i något tibetanskt kloster. Skriften är helt och hållet ett verk av G J R Ouseley, sammanställt någon gång i slutet av 1800-talet av tankar han ansåg sig ha fått från andevärlden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus vegetarian?
Kött var inte särskilt vanligt i kosten på Jesu tid, utan det var något man åt vid högtidliga tillfällen, vid fester och religiösa högtider.

Varför skapade inte Gud oss till vegetarianer?
Om Gud bryr sig så mycket om djuren att han vet om minsta sparv som faller till marken, varför gjorde han oss då inte till vegetarianer så vi inte behövde döda djur?

Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.