Följ Bibelfrågan på Facebook

Räknas Benjamins stam som judar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad hände med Benjamins stam, som ju levde i Juda rike tillsammans med Juda stam? Räknas de också till judarna eller har de, liksom Israels tio stammar, också uppgått i andra folk? Min andra fråga är: vilka är Israels tolv stammar? Jag förstår att det är Jakobs tolv söner som är stamfäder, men i vissa uppräkningar tar man även med Efraim och Manasse, som ju var Josefs söner, och ibland utelämnas Levi osv. (A.M.J.)

Ursprungligen var de 12 stammarna följande:

1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Juda
5. Isaskar
6. Sebulon
7. Gad
8. Aser
9. Dan
10. Naftali
11. Josef
12. Benjamin

När man delade upp landet fick varje stam ett område. Undantaget var Levi stam, dvs leviterna, som inte fick något område utan bodde överallt i landet. I stället delades Josefs andel upp på hans söner Efraim och Manasse, och det betydde att de 12 stammar som fick olika delar av Kanaans land var:

1. Ruben
2. Simeon
3. Juda
4. Isaskar
5. Sebulon
6. Gad
7. Aser
8. Dan
9. Naftali
10. Efraim
11. Manasse
12. Benjamin

De här 12 stammarna utgjorde ett enat folk - Israels folk - fram till kung Rehabeams regeringstid på 900-talet f Kr. Då uppstod en brytning mellan de tio nordliga stammarna och judarna och simeoniterna i söder. Resultatet blev att folket delades upp i två riken, det nordliga Israel och det sydliga Juda rike, som alltså bestod av Juda och Simeons stammar samt hälften av benjaminiterna och de leviter som var bosatta på deras område.

När assyrierna intog Israel i slutet av 700-talet f Kr och förde bort invånarna, försvann de tio stammarna - huvuddelen av Israels folk - ur historien. I och med att Israel därmed upphörde att existera fanns endast Juda rike kvar i Palestina. Invånarna i detta rike kallades i fortsättningen helt naturligt med ett gemensamt namn för judar, oavsett deras ursprungliga stamtillhörighet.

Omkring sekelskiftet 600-500 f Kr intogs även Juda rike av babylonierna och befolkningen fördes bort till Babylon. Men den babyloniska fångenskapen nådde så småningom sitt slut och Juda, Benjamins och Levi stammar återvände (enligt Esra 1:1-5) till sina förfäders land och byggde upp templet i Jerusalem igen (simeoniterna nämns aldrig mer). Här bodde de sedan fram till dess att de i vår tideräknings början, efter kriget mot Rom då landet lades i ruiner, spreds ut över världen.

Många av dem hade naturligtvis även dessförinnan lämnat Palestina och bosatt sig på skilda platser runt Medelhavet. Det var till dessa judiska samhällen som de Jesustroende apostlarna först begav sig för att sprida budskapet om att den efterlängtade Messias hade kommit.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur gammalt är Israel?
Israel och hans 12 söner kom att ge upphov till 12 stammar som gemensamt kom att kallas för 'Israels barn' eller 'israeliter' efter sin store stamfader.

Bodde judarna i Israel?
Var i bibeln står det att judarna bodde i ett land som heter Israel?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Vilka är de 'andra fåren'?
I Joh 10:16 säger Jesus: 'Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan.' Vilka är de 'andra fåren'?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon 'förtur' till himlen?

Israels försvunna stammar
Bibeln berättar att israeliterna som tvångsförflyttades av assyrierna slog sig ner i närheten av floden Gozan och i medernas städer.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.