Följ Bibelfrågan på Facebook

Några av de senaste frågorna...


Förlåten i Jerusalems tempel
Förlåten i templet rämnade i Jesu dödsstund. Vad hände sedan? Lät översteprästerna eller andra laga förlåten igen, templet och offerkulten fortsatte ju fram till år 70 då templet förstördes? (P.P.)

Jesu ord om skilsmässa
Jag undrar hur Matteus 5:32 ska tolkas? Detta citat av Jesus angående skilsmässa ser ju väsentligt annorlunda ut än det i Matteus 19. I det förstnämnda citatet framstår som att det är den som gifter sig med en kvinna någon annan skilt sig från på orätt grund, dvs inte pga otrohet, som blir äktenskapsbrytare? Är det en felaktig översättning eller ska man tolka det som att den förskjutna kvinnan aldrig ska kunna gifta om sig, fast hennes make var den som i detta fall felade? (E.B.)

Vilka lagar uppmuntrade Jesus sina åhörare att bryta mot?
I ditt svar om varför Jesus greps när han greps skriver du att "han uppmuntrade sina åhörare att bryta mot den judiska lagens föreskrifter". Vilka judiska föreskrifter var dessa? (T.D.)

Varför följer inte judarna Mose lag?
Hur kommer det sig att judarna inte följer Mose lag helt? De offrar till exempel inga djur. Vad det är som gör att de håller fast vid vissa delar av lagen men inte andra. Jag har precis läst igenom hela Bibeln, men hittar inget som förklarar. Förutom ovanstående, så undrar jag när och hur Israels folk blev bara judar. Plötsligt i Ester läser jag om judar i stället för Israels barn och flera olika stammar. Jag får inte några svar i böckerna som ligger nära i tid där. (N.)

Könsbyte
Vi har i vår kommun en man som var gift och far till en flicka, men menade på att han hamnat i fel kropp. Han lever nu sedan flera år tillbaka som kvinna (det märkliga var att han som man var kapabel att fortplanta sig). Vi tycker synd om hans barn som idag har “två mammor”? Vad jag vill peka på är att det ofta är andra människor inblandade, det är inte bara personen själv som påverkas utan också familj och vänner. (K.)

Hur många barn fick Maria?
Jesus var Marias förstfödde son. Hur många fler barn fick hon? Vet att Jesus hade minst sju syskon. Var Maria mor till dessa? (G.S.)

Judar och svin
Vet sedan länge att judarna inte fick äta gris, men då är den stora frågan: Om man inte åt gris, varför hade man då grisar? Finns det inte svinaherdar i Bibeln? Vad var vitsen med att ha gris om man inte åt den? Gris kan man ju inte ha till något annat än att äta, till skillnad från tex häst och ko. (I.N.)

Rena fakta om Mose
Kan ni hjälpa mig med att finna sanningar om Mose. Alltså hjälp med att finna "ren fakta" om just Mose? (M.E.)

Mose, Jesus och Muhammed
Vad finns det för likheter/skillnader mellan Moses, Jesus och Muhammed i deras roll i Judendomen, Kristendomen och Islam? Va har anhängarna för syn på dem? Har dem alla en liknande roll i vardera religion? Skiljde sig deras liv mycket åt eller var det ganska lika? Har dem samma syfte i vardera religion? (W.R.)

Sarai och Abram
På en fråga om Sara skriver Thor-Leif Strindberg bland annat: "Sarajs far hette Tera och hon hade tre bröder. Den äldste av dem var en tio år äldre halvbror vid namn Abram och trots att de var så nära släkt blev hon så småningom hans hustru." Var finner man underlaget för detta? Hittar inget i Bibeln. (C.O.)

Solen i det nya Jerusalem
Jag har funderat lite på en sak. När den nya staden kommer ner, så finns det ingen sol (Upp 21:23). Hur är det med alla andra solsystem? Varje stjärna som man ser på himlen är ju en sol. Kommer stjärnorna finnas kvar? Alltså de andra solarna, för det här berör ju bara vårt solsystem? (I.)

Syndafallet och kunskapens träd
I 1 Mos 3:5 står det att Adam och Eva inte skulle äta av "kunskapens träd", eftersom deras ögon då skulle öppnas så att de blev som Gud med kunskap om gott och ont. Fattar, men fattar inte. Jag menar, alla som är frälsta vet ju vad som är gott och ont. Vad menas egentligen? (K.W.)

Hur tolkas Höga visan?
Jag gör en arbete kring Gamla testamentet och har fördjupat mig inom Höga visan. Frågan är hur de kristna tolkar höga visan - är det olika? På NE.se står det till exempel att kristna kyrkan tror det är mellan själen och Kristus, men svenska kyrkan tolkar det som det är mellan kung Salomo och en lantflicka. Vet du hur muslimerna, som också har Gamla testamentet, tolkar Höga visan? (T.T.)

Varför flyttade Josef och Maria till Nasaret?
Bosatte sig Josef, Maria och Jesus i Nasaret på grund av att de inte ville vara med om när Herodes dödade alla gossebarn upp till 2 års ålder? Hur många barn dog? Och hur länge stannade de i Nasaret? (T.D.)


Copyright © Allt om Bibeln
BIBELFRÅGAN startades 1996 och är i dag internets största kristna frågesajt på svenska som inte företräder någon enskild trosriktning utan har som enda syfte att vara en objektiv kunskaps-resurs, ett "levande bibel-lexikon" där intresserade kan få konkreta och utförliga svar på frågor som rör bibeln, kristen tro, kyrkans historia etc. Bibelfrågan ingår nu i AlltOmBibeln.se som omfattar ett flertal webbplatser som tillsam-mans avser att ge en överskådlig och allsidig bild av bibeln, bibelns tid och den kristna tron.