Följ Bibelfrågan på Facebook

Några av de senaste frågorna...


Var Josef en gammal gubbe
Är det sant att det står i Bibeln att Josef var en gammal gubbe när han gifte sig med Maria som ungefär var 13 år då? (P.B.)

Jesus, apostlarna och judendomen
Vad tyckte apostlarna om judendomen? Vad tyckte judarna om Jesus? (J.H.)

Vilka är "de två" som Paulus talar om i Efesierbrevet 2:15?
I Efesierbrevet 2:15 skriver Paulus: "Ty i sitt kött gjorde han [Jesus] om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid." Jag undrar över uttrycket "de två i sig". Vad står det för? (J.)

Vilka var 'de falska profeterna'?
Undrar över detta bibelställe, Luk. 6:26: "Ve eder, när alla människor tala väl om eder! På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna." Det skall uppstå eller uppstår redan nu "falska profeter", men jag funderar över uttrycket "deras fäder", vilka var dessa "falska profeter"? Vet man det? (J.K.)

Ett evigt helvete under jorden?
Det här med evigt helvete är något som skrämmer mig något kopiöst. Jag vill tro att det inte är så men vad menas isåfall med Ordspråksboken 30:16 där det talas om "dödsriket, det ofruktsamma moderlivet, jorden som ej kan mättas med vatten och elden som aldrig säger: 'Det är nog'"? Det låter ju som ett evigt helvete under jorden. Vad är din syn på den versen? (R.F.)

Varför förföljdes de första kristna?
Varför blev de första kristna förföljda och hur lyckades kristendomen överleva trots förföljelserna? (J.H.)

Himmel, helvete och den fria viljan
Hur kan man säga att vi har en fri vilja när det finns villkor vad som gäller till Himlen eller Helvetet? För att komma till himlen så måste man ha varit snäll och trevlig. Är man dum och elak så hamnar man i "eldsjön"? Samma sak om man inte lever livet ut utan tar sitt liv. Detta kan ju inte uppfattas som fri vilja. (O.)

Rätt sorts sex enligt Bibeln
Vi har ett arbete i skolan, och vi undrar vad som i Bibeln anses som "rätt" sorts sex? (O.G.)

Kristna och blodmat
Bör inte kristna avhålla sig från att äta blod? Om vi inte behöver följa mose lag, så får vi äta en massa saker som judarna inte får (om de nu följer lagen än) men vad jag förstår, så ska vi ändå inte äta blod. Vad anser du? Jag vet vad det står, men skulle du tolka det som att vi inte ska äta blod? (E.C.)

Gud i Gamla och Nya testamentet
När jag började läsa NT nu (mådde inte helt bra av att bara läsa GT) så verkar det som att Jesus beskriver andra egenskaper hos fadern, än man får intryck av i GT. Vad beror det på? Gud framstår som mer svartsjuk och uppmärksamhetssökande i moseböckerna, medan Jesus pratar om en god fader som älskar oss. Skulle vi ha tolkat fel i GT, eller utvecklas Gud, eller ändrar strategi? (E.C.C.)

Hur kan judar, kristna och muslimer ha samma gud?
Letade igenom svar på några frågor och det jag hittar är mycket förvirrande! Den första fråga jag letade efter svar på var: Tillber islam samma Gud som Kristna? Svar som jag hittar: I princip samma gud! Fråga två: Är Jesus en profet inom islam? Svar: Ja! Och jag hittar att Judar och Kristna och islam i princip tillber samma Gud! Och min fråga till er: Hur får ni det att gå ihop? Kristendomen: Jesus är Gud. Judendomen: erkänner inte Jesus som frälsare. Islam: Jesus är en av de mindre profeterna. Min fråga! Hur får ni det att det är samma Gud? (T.F.)

Judarnas gamla lagar och ritualer
Varför behöver inte judarna följa alla ritualer med offer och dödsstraff längre? (E.C.)

Vad syftar "Herrens dag" på?
Min fråga gäller 2 Petr 3:10. Syftar "Herrens dag" på Jesu återkomst eller domens dag? Däremellan kommer väl tusenårsriket. Det verkar som att det avser tidpunkten för Jesu återkomst, men versen säger att jorden ska utplånas denna dag och då finns ju inget utrymme för något tusenårsrike här på Jorden. (J.V.)


Copyright © Allt om Bibeln
BIBELFRÅGAN startades 1996 och är i dag internets största kristna frågesajt på svenska som inte företräder någon enskild trosriktning utan har som enda syfte att vara en objektiv kunskaps-resurs, ett "levande bibel-lexikon" där intresserade kan få konkreta och utförliga svar på frågor som rör bibeln, kristen tro, kyrkans historia etc. Bibelfrågan ingår nu i AlltOmBibeln.se som omfattar ett flertal webbplatser som tillsam-mans avser att ge en överskådlig och allsidig bild av bibeln, bibelns tid och den kristna tron.