Följ Bibelfrågan på Facebook

Några av de senaste frågorna...


Lagen före och efter Kristus
Jag har frågat många präster och andra, men känner fortfarande inte att jag förstår. Dels så säger man att lagen inte förgås utan finns kvar efter Kristus, vilket borde innebära att man ska följa den. Men så ska man ändå inte följa den. Jag förstår uppriktigt inte. Och alla svar jag har fått har inte gett mig mer info, utan liksom bara upprepar ovanstående på olika sätt, som jag inte förstår. Om lagen gäller, så måste man väl följa den? Annars gäller den ju inte. (E.M.)

Vad skrev Jesus i sanden?
I Johannesevangeliet står det att Jesus ritade/skrev i sanden. Jag har hört att Jesus refererar till något som står skrivet i Jeremia. Vilken text i Jeremia är det han refererar till? (S.G.)

Pilatus och galileernas blod
I Lukas 13:1 står det att "Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur". Vore tacksam för svar på innebörden av Pilatus handling att blanda galileernas blod med deras offer. Var det en vanligt förekommande sed? (S.A.)

Kunde verkligen Paulus förfölja de kristna i Damaskus?
I Apostlagärningarna 9 påstås det att Paulus skulle ha gått till översteprästen i Jerusalem för att skaffa sig rätten att fara till en annan romersk provins och gripa folk som bodde där. Kunde verkligen en obskyr religiös ledare i en avkrok av det romerska riket kunna beordra gripandet av folk som bodde i en annan provins, som stod under en annan och högre jurisdiktion, och föra dem ut ur provinsen för att fängsla dem i Jerusalem? (H.G.)

Vad är en apostel?
Vad är en apostel? Vi har läst att en apostel är Guds utsände men i bibeln står det att ”Han gjorde några till apostlar och några till...". Detta innebär att alla inte är apostlar men alla är ju utsända av Gud så vad är specifikt för en apostel? Kan man säga att en apostel och en missionär är samma sak? (H.M.)

När dog Johannes döparen?
Kan ni förklara skillnaden mellan evangelierna och historiken Josefus när det gäller årtalet för Johannes döparens död? Om året är 36 är det ju först efter Jesus Kristus blev korsfäst? (J.H.)

Egoism och missbruk
Vad anser den ortodoxa kyrkan om egoism samt missbruk av exempelvis alkohol? (I.I.)

Är frälsningen för alla?
Det heter ju att frälsningen är för ALLA, men det är några rader ur Johannes evangelium som gör mig förbryllad nämligen Joh 6:37: "Alla som fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort." Man kan ju tolka det som så att alla som kommer till Jesus är givna från Fadern, och den som inte är given av Fadern går inte till Jesus. Går man till Jesus så är man given av Fadern, annars gör man det inte.

Ger stort förstånd större ansvar?
Jag funderar över om Gud ställer högre krav på den som har stort förstånd än på den som har ett klent förstånd. Kommer den med stort förstånd att få stå till svars för mer? (C.E.)

Andedopet
Jag är frälst och har bett om att bli döpt i den Helige Ande i snart 72 år, men har ej fått svar. Vad gör jag? (W.)

Betraktas Jesus som en profet?
Betraktas Jesus som en profet inom kristendomen? (S.J.)

Gamla testamentets grundtext
I en bok jag läser just nu står det att det inte finns någon originaltext varken till NT eller GT. Att Ruts bok, Klagovisorna och Paulus brev till Filipperna är för alltid borta. Är det så? Vad var Dödahavsrullarna? Det är väl GT? (I.R.)

Jesu ålder
Jag undrar hur gammal Jesus var när han började med sina vandringar och tal, men också hur gammal han var när han blev korsfäst och om han levde ett vanligt liv som alla andra innan han började? (S.J.)

Hur kunde Mose gifta sig med en midjanit?
I Bibeln står det att Mose gifte sig med en midjanitisk kvinna? Men längre fram talas det om en israelitisk man som gifte sig "utanför sin folkgrupp" med en medianitisk kvinna - varför de blev dödade. Vad är skillnaden mellan allianserna eftersom Mose inte verkar ha gjort något felaktigt som tog en medianitisk kvinna? (G.N.)


Copyright © Allt om Bibeln
BIBELFRÅGAN startades 1996 och är i dag internets största kristna frågesajt på svenska som inte företräder någon enskild trosriktning utan har som enda syfte att vara en objektiv kunskaps-resurs, ett "levande bibel-lexikon" där intresserade kan få konkreta och utförliga svar på frågor som rör bibeln, kristen tro, kyrkans historia etc. Bibelfrågan ingår nu i AlltOmBibeln.se som omfattar ett flertal webbplatser som tillsam-mans avser att ge en överskådlig och allsidig bild av bibeln, bibelns tid och den kristna tron.