Följ Bibelfrågan på Facebook

Några av de senaste frågorna...


Kan en jude tro på Jesus?
Kan man vara jude och tro på Jesus? (E.H.)

Syndare med evigt liv
Det här med det evigt liv skrämmer mig. Vad händer om vi syndar efter att ha fått evigt liv? Hur kommer det bli? Hjälp! (R.F.)

Hur kan Jesus vara Gud?
Hej, jag är mycket nyfiken gällande kristendomen och har en fråga jag inte riktigt kan klura ut. Om Jesus nu är Gud, hur kan Jesus/Gud ha vart i Marias mage i 9 månader och sedan vuxit upp och lärt sig allting som alla andra barn gör samtidigt som han redan har skapat allting? Så är Jesus Gud eller Guds son? Och vem bad Jesus till när han var på jorden? jag kan inte få in det i huvudet bara, att Gud föddes av en annan människa när han redan har skapat allting? Då fanns han ju inte innan allting skapades? Snälla, behöver svar på allting eftersom ingen annan svarar. (I.N.)

Vem får man gifta sig med?
Jag är kristen katolik från Mellanöstern. Jag undrar om man får gifta sig med någon annan person som har en annan kultur fast är kristen? Står det någonstans i bibeln om att man inte får gifta sig med någon kristen som har en annan bakgrund? Om jag skulle gifta mig med en svensk kristen är det fel enligt bibeln? Enligt mina föräldrar är det fel att gifta sig med någon annan förutom min grupp som är kristen. Jag vill bara ha svar på det. Jag tycker att mina föräldrar har fel att man inte får gifta sig med en svensk kristen, men jag vågar inte säga till dem för dem är redan emot mig och mina åsikter. (J.A.)

Kan man välsigna sina barn själv?
Kan man välsigna sina barn själv? (E.M.T.)

Varför lockar frikyrkorna så många?
I dagens Sverige är det frikyrkorna som vinner flest medlemmar medan svenska kyrkan tappar. Detta trots att många frikyrkor har en sektstämpel på sig. Hur har det kunnat bli så här i ett så sekulariserat land som Sverige? Vari ligger frikyrkornas attraktionskraft och för vilka? (K.M.)

Allah - en mångud?
"Muslimer och Kristna tror inte på samma Gud. (Enligt Muhammeds lära har Allah en fru villket är solgudinnan, och de har tre stjärn döttrar. Men då Muhammed fick mer makt så sade han att djävulen förlett hans tunga och fick honom att säga det.) Men man har en olik tro, och därför tror man inte på samma Gud. Herren ändras inte, oavsett vad människor tror om honom, så om man föreställer sig en fel bild av Gud, då tror man inte längre på den ende och sanne. Inom islam har man byggt upp sin egna bild av Gud - Muhammed ville leva som han ville, utan att någon skulle stoppa honom, så han sade att han fick budskap från Gud som godkände Muhammeds beteende och levnadssätt - och därför är det mer en mänsklig lära än en sann lära från den sanne Guden." Är detta en trovärdig text? (M.T.)

Evigt straff eller evig bestraffning
Pratade med en präst idag som så att helvetet är evig separation från Gud, vilket är det egentligen? Evigt straff eller bestraffning? (R.F.)

Marias celibat och katolska kyrkans syn på sex
Jag läste detta på sajten Bibelfrågan: "Skälet till att katolska kyrkan menar att Josef och Maria levde i celibat hänger ju samman med synen på sex som någonting syndigt." Vad menar Thor-Leif Strindberg med detta?! Kan han ge en källa till detta påstående. Gärna ur Katolska Kyrkans katekes. (L.G.S.)

Vad betyder EBR 4K.1V.?
Jag hittade på min farfarsfars gamla gravsten en insrift som jag undrar om det är ett bibelställe och i så fall vilket. Han dog i slutet på 1800- talet .Det står Ebr 4k.1v. Jag hittar inget brev som börjar så och undrar om det ät en äldre översättning. Hoppas att ni kan hjälpa mig. Det känns som det är ett ord från släkten till mig. (A.E.)


Copyright © Allt om Bibeln
BIBELFRÅGAN startades 1996 och är i dag internets största kristna frågesajt på svenska som inte företräder någon enskild trosriktning utan har som enda syfte att vara en objektiv kunskaps-resurs, ett "levande bibel-lexikon" där intresserade kan få konkreta och utförliga svar på frågor som rör bibeln, kristen tro, kyrkans historia etc. Bibelfrågan ingår nu i AlltOmBibeln.se som omfattar ett flertal webbplatser som tillsam-mans avser att ge en överskådlig och allsidig bild av bibeln, bibelns tid och den kristna tron.