Följ Bibelfrågan på Facebook

Föddes Jesus den 25 september?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vissa saker tyder på att Jesus troligen föddes på hösten drygt fyra år före vår tideräknings början.

Fråga: En präst påstår att Jesus föddes den 25 september. Hur har man isåfall kommit fram till det? (G.M.F.)

Ingen kan säga med säkerhet när Jesus föddes, men det finns vissa saker som tyder på att det bör ha varit på hösten, sannolikt i slutet av september eller början av oktober.

De mest detaljerade spekulationerna utgår från Johannes döparens födelse. Enligt bibeln var hans mamma Elisabet i sjätte månaden när Maria blev gravid. Det betyder att Jesus måste ha fötts ett halvår efter Johannes döparen.

Johannes pappa, Sakarias, tjänstgjorde i templet när han fick löftet om att hans hustru skulle föda en son. Eftersom olika prästsläkter tjänstgjorde vid olika tider på året, kan man räkna ut när Sakarias befann sig där. Om man förutsätter att Elisabet blev gravid så snart han kom hem från sin tempeltjänst, så kan man också räkna ut när Johannes föddes (nämligen nio månader senare).

Och eftersom Jesus föddes ett halvår efter Johannes, så får man alltså fram även tiden för hans födelse.

Men eftersom vi inte vet om Elisabet blev gravid omedelbart när Sakarias kom hem från Jerusalem, och eftersom vi inte heller vet om Elisabeth var i början eller slutet av den sjätte graviditetsmånaden när Maria besökte henne, så tvingas vi röra oss med ganska stora felmarginaler. Därför är det helt omöjligt att säga exakt vilket datum Jesus föddes.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns år noll?
Vilket år föddes Kristus? Föddes inte han år noll?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.