Följ Bibelfrågan på Facebook

Fanns det två Betlehem?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Har hört att det finns, eller fanns, två stycken platser som heter Betlehem i Israel. Det ena är det som ligger utanför Jerusalem (där Jesus föddes), och det andra är någonstans i trakten av Nasaret. Stämmer det?   Jag har letat på Internet men där hittar jag bara det "vanliga" Betlehem. (A.L.)

Jodå, det fanns och finns två Betlehem. I Josua berättas om ett Betlehem på Sebulons område (omnämt i Josua 19:15). Man tror att detta Betlehem var identiskt med en plats i Galileen (en mil nordväst om Nasaret) som i dag heter Beit Lehem Ha-Gelilit. Förmodligen var detta skälet till att Matteus underströk att Jesus var född "i Betlehem i Judeen".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus 2:16?

Var Betlehemsstjärnan en planetkonjunktion?
Om stjärnan som ledde de tre vise männen till stallet i Betlehem var en planetkonjunktion, hur kunde den då röra sig över himlen för att stanna över stallet eller grottan med Jesusbarnet?

Bodde Jesus i Indien?
Det finns legender om att Jesus skulle ha vistats i Indien i sin ungdom, innan han började sin verksamhet i Palestina.

Skattskrivning - vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Menlösa barns dag
Vad betyder 'menlösa barns dag' och har den dagen någon som helst betydelse för kyrkan idag?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.