Följ Bibelfrågan på Facebook

Motstridigt om bibliska kungar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns många ställen i bibeln, främst i Gamla testamentet, där uppgifterna i olika böcker om antal, årtal, mått, vikter etc inte är exakt samstämmiga och där endera måste vara fel.

Fråga: Kunga- och Krönikeböckerna i Gamla testamentet talar om två kungar med samma namn - Joram, Joshafats son som var kung över Juda och Joram, Achavs son som var kung över Israel. Beskrivningarna av dessa två kungars regentskifte hör till något av det mest motstridiga i Bibeln. Kronologierna är så hopplöst tillnästlade att det inte bara kunde vara värre. Påståendet att Bibeln är en bok i full inre harmoni utan fel, är inget annat är en grov lögn. (P.T.)

"Fel" av den här typen är inget att bli förvånad över - i synnerhet inte när det gäller just regentlängder...

En orsak till skillnader mellan olika källor är att det inte var ovanligt att regenter samregerade ett par år i samband med tronskiften (som exempelvis i det fall du nämner). I och med att deras regenttider överlappade varandra kunde olika källor ange olika årtal för när någon blev kung.

Dessutom förekom det olika sätt att räkna regeringstider under olika tidsperioder och i Israel/Juda. Man kunde a) räkna det år då trontillträdet skedde som det första året, b) räkna den första 12-månadersperioden efter trontillträdet som det första året, eller c) räkna det första kalenderåret (från det hebreiska nyåret) efter trontillträdet som det första året. Enbart på grund av detta kan skillnaden mellan olika författares uppgifter uppgå till ett par år utan att någondera är felaktig.

Men även då det gäller andra detaljer i fråga om årtal, liksom om mått, vikter, pengar etc finns det många ställen i bibeln, främst i Gamla testamentet, där uppgifterna i olika böcker inte är exakt samstämmiga och där endera måste vara fel.

Det beror naturligtvis på att böckerna skrevs under en period av cirka 1000 år, av cirka 40 olika författare som i många fall använde sig av olika källmaterial. Dessutom uppstod det oundvikligen småfel (en siffra som föll bort, eller liknande) under kopierandet av skrifterna, liksom felläsningar då man tvingades kopiera från en skadad skrift.

När man talar om att bibeln är i fullständig inbördes harmoni syftar man naturligtvis på budskapet - Guds plan med mänskligheten, syftet med vår existens, vårt ursprung och målet för vår tillvaro. I det avseendet råder total harmoni i bibeln som helhet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Olika uppgifter i evangelierna
Bibelns författare berättar om samma händelser på olika sätt. Hur påverkar det deras trovärdighet?

Fel och motsägelser i bibeln
Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Davids tillfångatagna vagnskämpar
Hur många vagnskämpar tillfångatog David av Hadadeser?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.