Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

I den "första skapelseberättelsen" berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

Bibeln inleds ju med två skapelseberättelser efter varandra. Hur hänger det ihop? (M.L.)

Det är inte så underligt. Det rör sig bara om två olika beskrivningar av samma händelse. En mer övergripande och en mer detaljerad. Ungefär som när en journalist inleder en artikel med en sammanfattning av en händelse och sedan i själva artikeln redogör mer detaljerat för vad som hänt.

Den "första skapelseberättelsen" är en sammanfattning av hela skapelsen. Där berättas övergripande om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till. I vers 26-28 nämns mycket kortfattat att Gud sist av allt skapade det som en dag skulle bli hans fullkomliga avbild: den fysiska arten "adam" (det hebreiska ordet adam betyder helt enkelt "jordvarelse", dvs människa). Den här första delen - "veckoöversikten" - avslutas med första hälften av vers 4 i kapitel 2.

Så följer den "andra skapelseberättelsen" - från och med 1 Mosebok 2:4b - som är en mer detaljerad skildring av vad som hände "när Herren Gud hade gjort jord och himmel", dvs när skapandet av den fysiska jorden var avslutad och det var dags för Gud att skapa sin avbild. Här beskrivs sedan mer ingående den "dag" i skapelseveckan då människan blev till (det som kortfattat omnämns i kap 1:26-28). Här berättas mer detaljerat hur Gud skapade arten adam (människan) i två könsvarianter, man och kvinna, för att möjliggöra fortplantning, och placerade människan i den "lustgård" eller "trädgård" som han förberett i området Eden, troligen i nuvarande Irak.


Läs även följande svar:
Edens lustgård
Var låg Edens lustgård? Eller var kanske hela jorden ett enda paradis?

Skapades kvinnan två gånger?
I första kapitlet i 1 Moseboken, "Skapelsen", skapar Gud människan, dvs mannen OCH kvinnan. I andra kapitlet, "Edens lustgård", lyfter han in Adam och skapar en kvinna av hans revben. Varför lyfte Gud inte in en KVINNA från de människor han skapade i Skapelsen? Varför tog han bara Adam därifrån och satte honom i Edens lustgård? Varför skapades kvinnan två gånger? Det är ju två ganska olika skapelser eftersom den första är könsneutral, vilket i alla fall tyder på en viss form av intelligens, och den andra något mansgrisig, alltså aphjärneaktig, inte alls särskilt smart.

Var inte Gud ensam vid skapelsen?
I Första Moseboken kapitel 1:26 står det: "Och Gud sade: Låt oss göra människorna till vår avbild, till att vara oss lika." Oss = pluralis. Vår = pluralis. Gud är alltså inte ensam?

Katolska kyrkan och skapelsen
Det anses i vissa kristna kretsar att den katolska kyrkan är ej renlärig, tja tom satanisk eftersom det erkänns av självaste påven att 7-dagars skapelsen inte stämmer utan den Darvinska måste antas av de kristna, i tidens anda sas. Detta har jag förstått att vissa ser den katolska kyrkan som ett förberedande att antaga anti-christ...?

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen? Jag tror på evolutionen men tror Gud ligger bakom det. Jag tror också på Jesus som Guds son.

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.