Följ Bibelfrågan på Facebook

Treenighet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad menas med treenighet? Jag förstår inte. (J.A.)

Treenighet = en enhet som består av en trefald.

Treenighetsläran är en teori som försöker förklara att Gud består av tre "personer" - Fadern, Sonen och Anden - och ändå är en Gud. Själva ordet "treenighet" är inte någon biblisk term - begreppet är inte hämtat ur bibeln, utan är snarare resultatet av en strävan att filosofiskt försöka förklara Faderns, Sonens och Andens väsen.

Bakgrunden är den judiska tron på en enda Gud. Jesu framträdande och påståendet att han var Guds Son (och därmed själv gudomlig) blev ett slag i ansiktet på samtidens religiösa ledare.

Efter Jesu död och uppståndelse stod den nya kristna rörelsen inför problemet hur man skulle förklara Jesu (och även den heliga Andens) gudomlighet utan att för den skull anklagas för att dyrka flera gudar. Dels hade man det judiska motståndet - dels den grekiska filosofin, som angrep det kristna evangeliet som ologiskt. Filosoferna menade att de kristna sa sig tro att det bara fanns en Gud, samtidigt som de tillbad flera.

De kristna tänkarna svarade på angreppen genom olika utläggningar, och på så sätt utvecklades treenighetsdoktrinen, helt enkelt som ett försök att harmoniera tron på Fadern, Sonen och den heliga Anden med Skriftens lära att Gud är en. Den förste som använde termen "treenighet" för att beteckna Guds "trehet" var den nordafrikanske teologen och författaren Tertullianus som levde ca 165-220.

Vid kyrkomötet i Konstantinopel år 381 antog kyrkan officiellt treenighetsläran, som alltså enkelt uttryckt innebär att Gud är ett gudomligt väsen som uppenbarar sig i tre skilda personer - Fadern, Sonen och Anden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är treenighetsläran biblisk?
Var och en som försöker att lägga fram en lära om hur treenigheten är möjlig, måste oundvikligen säga mer än bibeln säger.

Måste man tro på treenigheten?
Måste jag begripa och tro på treenighetsläran för att kunna kalla mig kristen?

Är inte Gud och Jesus två olika personer
Är det inte ganska tydligt att Gud & Jesus är två olika personer? Jesus sade ju klart & tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Villkoren för evigt oliv?
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Hur kan Jesus vara Gud?
Jag är förbryllad över detta som kristna säger - att Jesus är Gud. Menar ni inte egentligen att han är gudomlig, eftersom han är Guds Son? Gud är ju Fadern, och Jesus är ju Sonen. Då kan väl inte Jesus också vara Fadern (=Gud)?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.