Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka religioner är ’Abrahams barn’?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus förklarade att alla som delade Abrahams orubbliga tro på Gud var hans ättlingar...

Fråga: Vad är "Abrahams barn"? Vad menar man med det uttrycket? Vilka religioner ingår i Abrahams barn? (F.S.)

"Abrahams barn" är helt enkelt ättlingarna till fåraherden Abraham som levde i staden Ur för åtskilliga tusen år sedan.

Bibeln berättar att han på Guds befallning utvandrade till Kanaans land, som Gud lovade åt honom och hans efterkommande. Detta bekräftades genom ett avtal, ett förbund, mellan Gud och Abraham.

Tillsammans med slavinnan Hagar fick han sonen Ismael, som blev stamfader för de arabiska folken. Fjorton år senare fick han tillsammans med sin hustrun Sara sonen Isak, som blev stamfader åt det israelitiska folket (som Juda stam, judarna, tillhör).

Följaktligen betraktar både araber och judar sig som Abrahams barn. Och eftersom Jesus - liksom hans lärjungar, som ledde den judiska sekt som så småningom skulle utvecklas till den kristna religionen - förklarade att alla som delade Abrahams orubbliga tro på Gud var hans ättlingar, betraktar sig också de kristna som Abrahams barn.

De tre religioner vars utövare ser sig som "Abrahams barn" är alltså judendomen, kristendomen och islam.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Konflikten Palestina och Israel - vad är rätt?
Bibelns profetior talar om att ’Israels barn’ - den gamle patriarken Israels ättlingar - en dag skulle komma att leva i det område som Gud en gång lovade Abraham, dvs Kanaans land där i dag den judiska staten Israel liksom de palestinska områdena är belägna.

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Sara, Abrahams hustru
Sara, Abrahams hustru som blev 'moder till gudsfolket', vem var hon egentligen och hur såg hennes liv ut?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon 'förtur' till himlen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.