Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Abraham så perfekt?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Abraham var inte fullkomlig. Även han hade sina svaga ögonblick och sina läxor att lära.

Fråga: Bibeln berättar att Abraham ljög minst två gånger och påstod att hans hustru Sara var hans syster. Trots det framställs han som "de troendes far", den verkliga förebilden för en troende människa. Borde han inte istället ha förlitat sig på att Gud skulle rädda honom ur knipan? (V.S.)

Bibeln säger att Gud kallade Abraham för sin "vän" (Jes 41:8), men Abraham var trots allt bara en människa och när han blev pressad kunde även han snubbla och falla (1 Joh 1:8). Under hela Abrahams långa liv var emellertid det dominerande draget - även då han blev utsatt för svåra prövningar - att han helt och fullt litade på Gud. Hebreerbrevet 11 är ett vittnesbörd om hans starka tro.

Men visst fanns det stunder då Abraham hamnade i olika omständigheter som han inte klarade av. I stundens påfrestningar gav Abraham efter för mänskliga resonemang - han var trots allt "inte mer än människa" - och syndade (Ords 14:12). Abraham var inte fullkomlig. Även han hade sina svaga ögonblick och sina läxor att lära. Han var inte fri från mänskliga fel och brister.

Men - han gjorde sitt bästa för att följa Gud. Och Gud förstod honom och förlät honom och betraktade hans liv i helhetsperspektiv (på samma sätt som Gud betraktar var och en av oss) - med utgångspunkt från vad han innerst inne ville och försökte, även om han snubblade och föll emellanåt. Och med utgångspunkt från Abrahams innersta vilja fann Gud honom trofast och rättfärdig - värdig att ta steget från en tillfällig, mänsklig tillvaro till ett evigt liv.

"Så uppfylldes skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig..." (Jak 2:23)

Och därför är han också - trots alla sina fel och brister - "far till alla... som tror" (Rom 4:11)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abrahams barn
Jag vill veta mer om Abraham och vad som menas med "Abrahams barn". Jag har hört dom som säger att vi kristna är Abrahams barn, men borde det inte vara judarna som är det? (M.G.)

Sara, Abrahams hustru
Vad vet man om Abrahams hustru Sara och hennes liv? (E.G.)

Var Abraham jude?
Abraham bodde ju i Ur i Mesopotamien. Var han verkligen jude?

Vad var meningen med livet före Abraham?
Vad var meningen med livet för alla människor på jorden mellan syndafallet och guds ingripande genom Abraham. "Planeringen" för Jesu ankomst startade väl med Abraham? (M.Ö.)

Var Jesus släkt med Abraham?
Var Jesus släkt i rakt nedstigande led med Abraham som man läst eller hur ligger det till? Har det forskats också om det fanns/finns efterkommande, om jesus hade syskon? (C.H.)

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.