Följ Bibelfrågan på Facebook

Abraham och Mose

Fråga: Jag undrar varför Abraham räknas som arabernas stamfader och varför Mose anses ha grundat judendomen? (L.A.)

Svar: Att Abraham räknas som arabernas stamfar beror på att araberna enligt Bibeln är ättlingar till Abrahams son Ismael. På så vis blir Abraham den äldste mannen som folket kan ledas tillbaka till.

Mose anses ha grundat den judiska religionen, judendomen, därför att han var den som enligt traditionen förmedlade Guds ”undervisning” eller ”lag” till israeliterna (judarna är en av de 12 israelitiska stammarna) under deras vandring från Egypten till Kanaan omkring år 1400 f Kr. Denna undervisning om Guds vilja - det som kallas "Mose lag" eller "den mosaiska lagen" - utgjorde grunden till det som senare, ungefär vid vår tideräknings början, kom att kallas judendom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Rena fakta om Mose
Kan ni hjälpa mig med att finna sanningar om Mose. Alltså hjälp med att finna "ren fakta" om just Mose?

Varför hänvisar Nya testamentet till Mose lag
I Hebreerbrevet 10:28 står det att "Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom." Men Nya Testamentet innebär det nya förbundet som den kristna läran lär ut? Varför finner man en sån här vers då i NT?

Var Abraham jude?
Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där?

När skrev Moses Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?

De kristna och Bibelns lagar
FRÅGA

Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.