Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Abraham jude?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ordet 'judar' är benämningen på ättlingarna till en man som hette Juda och alltså tillhörde hans stam, Juda stam.

Fråga: Abraham kom ju från Ur i Kaldéen. Fanns det judar där? (M.J.)

Nej, Abraham var inte jude. Det existerade över huvud taget inga judar på hans tid. Det judiska folket hade helt enkelt inte uppstått än.

Ordet "judar" är nämligen benämningen på ättlingarna till en man som hette Juda och alltså tillhörde hans stam, Juda stam. Juda var i sin tur en av Israels (även kallad Jakob) tolv söner, hans farfar hette Isak och Isaks far var Abraham.

Abraham var alltså en av judarnas förfäder. De första judarna som fanns var hans sonsonson Judas barn. Dessförinnan fanns inga judar. och de första israeliterna var ättlingarna till Israel. Före honom fanns inga israeliter. Abraham var alltså varjen jude eller israelit, utan han tillhörde en folkgrupp som kallades hebreer och som vissa forskare menar är identiska med de kringströvande halvnomader som på babyloniska kallades habiru.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Guds löfte till Abraham
'Herren' lovade Abraham och hans avkommor nuvarande Israel. Vad finns det för bevis på det utom hans egen berättelse till avkomman?

Varför blev just judarna Gueds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Vilka är de 144 000?
Vilka betecknar de 144 000 som nämns i Uppenbarelseboken i bibeln?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Är judarna verkligen Guds egendomsfolk?
Hur kan judarna kalla sig Guds egendomsfolk när de till och med dödade Guds egen son, Jesus?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.