Följ Bibelfrågan på Facebook

Kortfattat om monoteisten Abraham

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Abraham var den förste monoteisten säger judarna. Vem var han och vad betyder det? Svara kortfattat, tack. (D.F.)

En monoteist är en person som tror att det bara finns en Gud.  

Abraham var en man som bodde i Ur i Mesopotamien (ungefär södra Irak) och som upplevde denna Guds kallelse att ge sig av med sin familj västerut och bosätta sig i det område som då kallades Kanaan (ungefär nuvarande Israel).  

Abrahams sonson hette Jakob, men bytte sedan namn till Israel - och därför kallades hans ättlingar israeliter eller Israels barn eller Israels folk.  

Israels folk bestod av 12 stammar och en av dessa stammar var judarna.  

Abraham var följaktligen upphovet till judarna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Var Abraham jude?
Abraham bodde ju i Ur i Mesopotamien. Var han verkligen jude?

Gamla testamentet - ett plagiat?
Hur ställer du dig till de moderna forskarrönen som säger att GT bara är plagiat och ett hopkok av gamla babyloniska heliga skrifter och material från andra polyteistiska religioner som redigerats av judiska präster?

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Guds löfte till Abraham
'Herren' lovade Abraham och hans avkommor nuvarande Israel. Vad finns det för bevis på det utom hans egen berättelse till avkomman?

Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.