Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Adam och Eva apmänniskor?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Plötsligt framträdde en varelse som skilde sig radikalt från alla andra livsformer på jorden...

Fråga: Hur såg Adam och Eva ut? Var de första människorna någon sorts halvapor som den här "Lucy" som de har hittat skelettet efter? (U.J.)

Enligt bibeln var den första människan varken apa eller apmänniska, utan just människa - och det torde inte finnas någon biolog som vill hävda något annat.

Däremot är det helt uppenbart att det funnits mängder av olika människoliknande livsformer på vår planet under miljoner år innan den första människan blev till. Men vad bibeln handlar om är just denna unika varelse som skilde sig totalt från alla andra livsformer som någonsin vandrat - eller vandrar - på jorden. Inte i fysiskt hänseende, för fysiskt sett skilde den sig inte mycket från de arter som tidigare funnits. Många av dem hade haft många drag gemensamt med denna nya varelse, såväl kroppsliga som vissa själsliga drag, men den bar på en egenskap som gjorde den unik: den var utrustad med ett medvetande som var unikt - "jagmedvetandet", medvetandet om sig själv som "jag", förmågan att "se sig själv utifrån", se sig själv i ett större sammanhang.

Plötsligt framträdde en varelse som skilde sig radikalt från alla andra livsformer på jorden - en varelse som inte fungerade instinktivt, utan var utrustad med ett förstånd, ett intellekt. Som förstod att dess handlingar fick konsekvenser. En varelse som bar på de egenskaper som finns i begrepp som moral, etik, kärlek, skönhetssinne etc.

Det var en varelse som var förmögen att skapa konst. En varelse med skönhetssinne, kreativitet, förmåga att att utveckla ett språk, att tänka abstrakt, att fundera över sin existens, meningen med tillvaron, tänka på livet och döden, fundera över sin härkomst, tänka på framtiden och livet efter detta, existensen av en Gud.

Här fanns en varelse som var förmögen till empati - den enda livsform som kunde sätta sig in andras känslor, reaktioner, smärta etc. En varelse som kunde förstå rätt och fel, ont och gott. Som kunde tänka i begrepp som rättvisa och medkänsla. Som kunde välja. Som kunde ta ansvar för sina handlingar. Som kunde ångra sina handlingar. Och därmed ett moraliskt ansvarigt väsen. Alltsamman förutsättningar för förverkligandet av Guds ursprungliga avsikt - att skapa sin avbild!

Här fanns för första gången i vår planets historia en varelse som bar på samma egenskaper som Gud - som bokstavligen var "av Guds släkt" (Apg 18:29). Medan alla andra livsformer på jorden skapats "efter sina arter", så skapades denna livsform "efter Guds art", till Guds avbild, till att bli lik Gud, till att bli sin skapares avbild i alla avseenden.

Det betydde att denna varelse hade en potential som ingen annan levande individ på jorden någonsin haft - en potential som överträffar allt...

För även om den som fysisk organism betraktat var dödlig precis som alla andra varelser som tidigare vandrat på den här planeten, dömd att brytas ner och återvända till jorden precis som allt annat levande, hade den möjlighet att upprätta och behålla en medveten, avsiktlig kontakt med sin Skapare - en kontakt som skulle bestå även när den fysiska kroppen dog och bröts ner - och därmed möjlighet att få evigt liv, att övergå till det gudomliga existensplanet, den andliga dimension där Gud existerar.

Denna varelse - detta materiella "embryo" till vad som var avsett att en dag "födas" som Guds fullkomliga, andliga, odödliga avbild - kallade Gud helt enkelt för "jordvarelse", på hebreiska adám. (Det hebreiska ordet adám kommer nämligen av adamá som betyder jord.) Och det svenska ordet för denna "jordvarelse" är människa.

Människan må ha haft många föregångare på vår planet, men människan har alltid varit människa - ända sedan den stund Gud gav sin ande till den fysiska organism han beslutat skapa till sin avbild, ända sedan den stund då den första "adám" - den första människan (homo sapiens sapiens) - öppnade sina ögon.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Varför skapade Gud universum?
Vad var det för mening med att skapa hela den väldiga världsrymden med miljarder solar och planeter och sedan placera oss här på detta lilla 'dammkorn' i oändligheten?

Varför skapade Gu8d mänskligheten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Moralisk upprustning eller evigt liv?
Om Gud verkligen hade avsikten att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning genom Jesus och kristendomen, varför satsade han då på att några fiskare vid Genesarets sjö (sannolikt analfabeter) skulle fixa detta? Det fanns ju högkulturer på andra platser t ex i Asien, som vore mer skickade att marknadföra en så viktig sak.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Kan någon bli fullkomlig?
Hur kan Jesus uppmana sina lärjungar (och oss) att "vara fullkomliga". Är inte det en orimlig uppmaning när det framgår ganska uppenbart av bibeln att vi är ofullkomliga varelser?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.