Följ Bibelfrågan på Facebook

Är alla människor släkt?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att alla människor är släkt kan vilken biolog eller genetiker som helst intyga.

Fråga: Om Adam och Eva var dom första enda personerna på jorden hur det kommer sig att alla människor på jorden är antingen mina biologiska bröder, morbröder eller farbröder. För Adam och Evas barn är ju syskon och får barn med varandra. Sen får ju Adam och Evas barnbarn barn med varandra, osv. Så hur man än vrider och vänder på de så måste jag vara biologiska syskon med alla jämnåriga människor på jorden. Och eftersom jag inte är det så är väl det ett väldigt stort bevis på att Adam och Eva inte var dom första människorna på jorden? (C.Q.)

Någonstans, någon gång måste det ha funnits några "första människor". (Ordet "adam" betyder för övrigt bara "jordvarelse" eller "människa" på hebreiska.) De äldsta skelettresterna som anses härröra från Homo sapiens, den nutida människan, är ungefär 160 000 år gamla, men molekylärgenetiska studier tyder på att de första exemplaren av vår art levde för bortåt 200 000 år sedan.

Och ättlingarna till dessa första mänskliga varelser - - om vi sedan vill kalla dem Adam och Eva eller Glufs och Glafsa spelar ingen roll - är ofrånkomligen släkt med varandra, även om de naturligtvis inte är syskon. Det är bara de första barnen som är syskon. Ett släktled nedåt är de kusiner, sedan sysslingar, bryllingar osv osv. Ju fler släktled "nedåt" man kommer, desto längre blir "avståndet" mellan de olika barnen - desto mindre släkt är avkomlingarna. Men släkt är och förblir vi alla, hur spridda vi än är, oavsett var vi under årtusendenas lopp har kommit att bosätta oss och oavsett hur vi successivt har kommit att förändras och bilda olika folkgrupper och kulturer.

Att alla människor är släkt kan vilken biolog eller genetiker som helst intyga.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Adam och Eva apmänniskor?
Hur såg Adam och Eva ut? Var de första människorna någon sorts halvapor som den här "Lucy" som de har hittat skelettet efter?

Konflikt mellan skapelseberättelserna?
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Kristendomen och naturvetenskapen
Religionerna innehåller föreställningar om verkligheten som är problematiska för den som tillägnat sig en naturvetenskaplig världsbild. Hur försöker anhängarna till kristendomen harmoniera sin tro med en vetenskaplig världsbild?

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen? Jag tror på evolutionen men tror Gud ligger bakom det. Jag tror också på Jesus som Guds son.

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.