Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem var Agur?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bland israeliterna uppstod det en hel konstart som brukar benämnas 'vishetslitteraturen' - samlingar av kloka tankar i form av ordspråk.

Fråga: I Ordspråksboken kap 30 har en Agur skrivit. Vem var han som fick skriva där? (I.A.)

Den Agur, vars visdomsord har tagits med i Ordspråksbokens samling av kloka tankar, är helt okänd för oss. Det enda vi kan utgå från är att han var en av många visa män vars ord man ansåg borde bevaras och läsas och användas i den moraliska fostran av det israelitiska folket. Han levde troligen någon gång mellan år 1000 och 700 f Kr.

Israeliterna började tidigt använda sig av ordspråk som ett medel i undervisningen. Man upptäckte att det var lätt att minnas uppmaningar och lärdomar som var kortfattade och rytmiskt formulerade med rim osv. Så småningom uppstod det en hel konstart som brukar benämnas "vishetslitteraturen" - samlingar av kloka tankar i form av ordspråk.

En av dem som både samlade andra visa mäns tankar och själv författade egna visdomsord var kung Salomo. Det sägs att han själv formulerade 3000 ordspråk.

Ordspråksboken i bibeln är en samling visdomsord, till största delen ordspråk (egna och traditionella) som Salomo skrivit ner, men där finns även ord av den i övrigt okände "kung Lemuel" av Massa, Agur som du nämner (även han från Massa), samt andra som bara omnämns som "de vise".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns författare
Vet man vilka det var som skrev böckerna i Bibeln?

Hur ska man svara 'dåren'?
Att kung Hiskias män - som sammanställde ordspråken i kapitel 25-29 - placerade de båda ordspråken efter varandra berodde på att de har samma tema, nämligen 'dårar och dårskap'.

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i den?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Var Salomo så vis?
Kung Salomos kvinnor lurade denne världens visaste man att dyrka andra gudar.

Anlitar Gud onda andar?
Skickar Gud demoner på folk, eller hur ska man tolka det som står i Bibeln om kung Salomo att han drabbades av en ond ande från Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.