Följ Bibelfrågan på Facebook

Åtrå och äktenskapsbrott

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus hänvisar till ett bibelord som handlar om otrohet, dvs en handling som innebär att någon av de inblandade sviker en tredje part som han eller hon lovat sin trohet.

Fråga: I bergspredikan säger Jesus att det är äktenskapsbrott och därmed synd att känna åtrå till en kvinna. Vad menar han med det? Utan åtrå skulle väl knappast några äktenskap bli till? (D.N.)

I Gamla testamentet finns två hebreiska ord som används för att uttrycka otillbörliga förhållanden mellan man och kvinna. Det är dels zana, som betecknar promiskuitet och allmänt otuktigt handlande, dels na'ap, som står för vad vi kort och gott brukar kalla otrohet - antingen man själv lever i en etablerad relation eller den andra parten gör det. Det är det sistnämnda ordet som används i det sjätte budet (i 2 Mos 20:14).

När Jesus i Matt 5:28 säger: "Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott [na'ap, dvs vara delaktig i otrohet]", syftar han direkt på det bud som står i 2 Mos 20:14. Nya testamentet använder här det grekiska ordet moikeuo, vilket är den exakta grekiska motsvarigheten till det hebreiska ordet för äktenskapsbrott (otrohet).

Jesus hänvisar alltså till ett bibelord som helt klart handlar om otrohet, om brott mot äktenskapet (det egna eller någon annans), dvs en handling som innebär att någon av de inblandade sviker en tredje part som han eller hon lovat sin trohet. Följaktligen är det uppenbart att när Jesus utvidgar budet genom att förklara att inte bara själva handlingen, utan även lusten till handlingen, är synd, så talar han fortfarande om otrohet - dvs om lusten att begå en handling som innebär att någondera parten sviker ett trohetslöfte.

Därför är det underförstått - och ingen av Jesu åhörare torde ha kunnat missförstå honom - att när Jesus använder ordet "kvinna" (det grekiska ordet gune betyder rätt o0ch slätt kvinna, ung eller gammal, gift eller ogift), så gör han det i samma betydelse som avses i det gammaltestamentliga budord som han just citerat - dvs i den enda bemärkelse som över huvud taget kan göra att handlingen innebär att något äktenskap bryts, nämligen att hon är en "icke tillåten kvinna", en kvinna som han inte har rätt att känna begär till därför att hon redan är gift (eller därför att han själv är det).

Om däremot en ogift man ser med lust och åtrå på en ogift kvinna, så hotas ju inget äktenskap, och följaktligen kan inte den situationen vara inkluderad i Jesu "varning".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är det okej att gifta sig med sin kusin?
Det enda ställe i bibeln där man kan hitta några regler om äktenskap mellan släktingar är i de anvisningar som Gud gav Israels folk.

Didaché - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?

Hur blir man och kvinna ett?
Om två människor har blivit ett genom att den vigts av en präst, genom att föräldrarna arrangerat ett brudköp eller genom att de gemensamt beslutat sig för att vara tillsammans, spelar ingen roll.

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Blir man gifta när man har sex?
Vad är bibelns definition på äktenskap? Ingår man i äktenskap genom mänskliga ritualer som bröllop eller genom sex?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.