Följ Bibelfrågan på Facebook

Blir man gifta när man har sex?

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Ett' kan man bli på olika sätt - genom en borgerlig vigsel, genom ett kyrkbröllop, genom ett löfte till varandra eller genom någon primitiv fruktbarhetsceremoni i Amazonas djungler.

Fråga: Vad menar Bibeln/Gud med att ingå i äktenskap? Ingår man i äktenskap genom mänskliga ritualer i form av bröllop? Eller ingår man i äktenskap genom sex? Vad är definitionen och hur fungerar det egentligen? (D.M.)

Det står inte någonstans i bibeln att sex är synonymt med äktenskap. Det är det inte, eftersom man kan leva tillsammans i ett äktenskap utan att en enda gång ha sex med varandra. Å andra sidan står det inte heller att bröllop är ett villkor för ett äktenskap. Bibeln ger faktiskt ingen definition av begreppet "äktenskap", men på flera ställen används ett uttryck som säger vad det ytterst handlar om: att "bli ett". Det är det uttryck Gud använder redan i bibelns första bok, i berättelsen om de första människorna:

"Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött" (1 Mos 2:24)

Och "ett" kan man bli på olika sätt - genom en borgerlig vigsel, genom ett kyrkbröllop, genom ett löfte till varandra eller genom någon primitiv fruktbarhetsceremoni i Amazonas djungler, men även redan när man har sex med varandra.

Det var det Paulus påpekade då han skrev till församlingen i Korint:

"Den som förenar sig med [dvs har sex med] en sköka blir till en enda kropp med henne. Det heter ju: 'De två skall bli ett'". (1 Kor 6:16)

När man har sex blir man bokstavligen fysiskt, kroppsligen förenade. Man blir oundvikligen ett - en kropp. Och Jesus förklarar tydligt i sitt samtal med fariseerna i Matt 19 att när två människor har blivit ett, då ska de också förbli ett, förbli förenade. Om vi sedan vill kalla den föreningen för äktenskap eller något annat spelar egentligen ingen roll. Vad Jesus understryker är att när två människor har förenats och blivit "ett kött", dvs en kropp, då är de sammanfogade och sedan har inte någondera parten rätt att lämna den andra.

Eftersom vi alltså inte "blir ett" med en annan person enbart genom någon form av privat eller offentlig vigselceremoni, utan redan om vi har sex med någon, så innebär det att vi bryter gång på gång mot Guds grundtanke med äktenskapet - föreningen mellan två människor - om vi har sex "lite här och där".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig?

Förlovning på bibelns tid
Vad säger Bibeln om förlovning? Har förlovningen någon kristen eller biblisk bakgrund?

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Det var inte Guds mening att män skulle bli förälskade i män eller kvinnor i kvinnor. Bibeln är helt klar på hur Gud har tänkt att ett parförhållande ska fungera - nämligen mellan man

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.