Följ Bibelfrågan på Facebook

Äktenskapsbrott?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har träffat en kvinna som är skild. I Luk 16:18 står det att "den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare". Hon hade några jobbiga år i det äktenskapet för att mannen var djupt deprimerad, så hon valde att skilja sig. Alltså inte pga otrohet. Är jag fri att gifta mig med henne? (A.)

Inga av Jesu uppmaningar till sina efterföljare är "regler för reglernas egen skull" och de har inte till syfte att göra livet svårt för oss eller skapa ensamhet, sorg eller lidande av något slag, utan tvärtom. Jesus sammanfattar Guds vilja vad det gäller vårt liv och vårt förhållande till varandra i orden "Älska din medmänniska som dig själv" och "Behandla andra så som du själv vill bli behandlad".

Detta ska alltså vara grundläggande för vårt agerande mot andra människor i alla situationer i livet. Om vi utgår från de orden, så behöver vi ofta inte fundera särskilt mycket på vad som är rätt och fel.

Därför är vi också alla fria att leva tillsammans med den vi älskar - förutsatt att vi inte därmed gör någon annan illa. Om vi till exempel medverkar till någons otrohet eller skilsmässa, så behandlar vi ju den drabbade maken/makan på ett sätt som vi inte själva skulle vilja bli behandlade. Därmed är saken klar. Det strider mot hur vi som kristna ska handla. Men att gifta sig med en person som redan är skild står inte på något sätt i strid med kärleksbudet (oavsett vad som varit skälet till att den personen skilt sig) och är följaktligen inte heller fel.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Vad säger bibeln om skilsmässor?
Vad säger bibeln - och då i första hand Jesus - om skilsmässor? Får den som är kristen skilja sig?

Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?

Tillåter bibeln omgifte?
Vad säger bibeln om omgifte? Kan en frånskild gifta om sej? Får man gifta sig med en frånskild? Var står det att en man/kvinna får ta till sig en ny hustru/man?

Får en skild kristen kvinnaa gifta om sig?
Enligt den mosaiska lagen var en kvinna bunden till sin man så länge han levde.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.