Följ Bibelfrågan på Facebook

Bönen att 'alla ska bli ett'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad menade Jesus då han bad att alla ska bli ett? Någon har sagt att det var judarna och hedningarna. Andra har sagt det gäller alla kyrkor och samfund. (V.N.)

Om man tittar på bönen som helhet (Joh 17) så ser man att Jesus inledningsvis talar om "de människor som du tog från världen och gav åt mig", dvs de lärjungar som följt honom. "Jag ber för dem" (vers 9).

Men i vers 20 ser man att bönen även omfattar dem som kommit till tro genom lärjungarnas förkunnelse: "Men inte bara för dem [dvs lärjungarna] ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig." Och sedan följer orden du frågar om: "Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss."

Uttrycket "de alla" kan följaktligen inte syfta på några andra än lärjungarna och alla de andra människor som kommit till tro genom lärjungarnas förkunnelse (det må sedan vara judar, greker, romare eller svenskar). Jesus ber helt enkelt att alla dessa troende - lärjungarna och alla andra som tror att han är messias - ska vara ett på samma sätt som han och fadern är ett, för att "världen", dvs alla andra människor, ska förstå och tro på att det verkligen är Gud som har sänt Jesus. De troendes enhet är förutsättningen för att "världen" ska kunna tro på det de har att förkunna om Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför så många samfund?
Hur kommer det sig att det finns så många olika samfund som alla skiljer sig åt lite grand? Vore det inte bättre om alla slog sig ihop till en enda kristen församling?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Hur många kristna samfund
Hur många och vilka kristna kyrkor finns inom kristendomen? Katolska,Ortodoxa och Protestantiska vet jag. Men vilka mer?

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Kristendomen - ett hyckleri?
Hur kan man ta kristendomen på allvar när det finns över 32 000 undergrupper till kristendomen?

Guds ande och olika kyrkor
Varför är det sådan skillnad mellan olika kyrkor? I min församling upplever man ofta att Guds ande är verkligt närvarande, men när jag har varit på gudstjänster i statskyrkan är allting jättestelt och 'korrekt'.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.