Följ Bibelfrågan på Facebook

Är muslimernas Allah vår Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns många skillnader i judendomens, kristendomens och islams syn på hurdan Gud är och hur Gud har handlat och kommer att handla.

Fråga: Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah. (L.E.)

Muslimerna tror liksom både judar och kristna på den Gud som skapade världen, som uppenbarade sig för Abraham, som visade sig för Moses i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur Egypten, som gav israeliterna lagens tavlor på Sinai, som sände sina profeter till israeliter och judar, som sände Jesus etc. Därför brukar man tala om judendomen, kristendomen och islam som tre "systerreligioner".

Och medan judarna kallar denne gud för Elohim och vi svenskar ber till Gud, vänder sig araberna - både kristna och muslimska araber - till Allah. Men det är bara en fråga om språk. Kristna fransmän tillber Dieu, kristna finländare dyrkar Jumala - och kristna araber ber till Allah. För det är vad "Gud" heter på deras språk.

"Allah" är således inte någon annan Gud, utan bara det arabiska ordet för Gud. Och det är faktiskt i grunden samma ord som de gammaltestamentliga hebreerna använde. De vanligaste beteckningarna för Gud i Gamla testamentet är Aloah och Alohim (eller Eloah och Elohim).

Alla de här orden är dialektala och språkliga varianter av det urgamla ordet el som har grundbetydelsen "styrka" eller "makt". Det är för övrigt en av de äldsta termerna för "gud" som finns. Ordet förekommer i alla semitiska språk (exempelvis babyloniska ilu och arabiska ilah, som i bestämd form blir allah).

Både muslimer, judar och kristna tror alltså på samma Gud - den ende guden - men vad som skiljer dem åt är hur man uppfattar denne ende Gud. Den judiska bilden av Gud är inte densamma som den kristna, den kristna är inte densamma som den muslimska, och den muslimska är inte densamma som den judiska.

Varken judar eller muslimer tror till exempel att Gud blev människa och föddes som Jesus från Nasaret. Judarna tror inte att Jesus var/är den utlovade Messias, men det tror muslimerna. Däremot tror inte muslimerna att Jesus är Gud. Och de kristna tror inte att Gud gav någon uppenbarelse till Muhammed. Osv, osv.

Det finns alltså många skillnader i de tre religionernas syn på hurdan Gud är och deras uppfattning om hur Gud har handlat och kommer att handla. Det är detta man ser om man exempelvis läser Koranen. Då framgår det klart att muslimerna har en annan bild av Gud än vi har. Likaså finns det många skillnader i synen på den kommande domen, himmel och helvete, synd, rättfärdighet - samt förstås alla olika ritualer som utvecklats i de olika religionerna under årens lopp.

Men trots alla skillnader i synen på Gud tror kristna, muslimer och judar på samma Gud - Abrahams, Isaks och Jakobs Gud - bibelns Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro (möjligen undantaget islam av aggressivaste slag). Varför?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Jesus begärde inte att någon skulle byta religion och ansluta sig till den judiska, som han själv tillhörde.

Är Allah Gud?
Lyssnar Gud när en arab ber till Allah? Är Allah samma Gud som den vi ber till?

Är Guds namn Jehovah?
Det vanligaste namnet på Gud i bibeln är JHVH, ett hebreiskt ord som kommer från verbet 'att vara' och står för någon eller något som 'är aktivt närvarande'.

Förbannar muslimerna Jesus?
Läste någonstans att när en Muslim kommer in i en moske och lägger sig ner och ber så är det första han gör i bönen att förbanna vår mästare Jesus. Är detta sant?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.