Följ Bibelfrågan på Facebook

Allhelgonadagen och Alla helgons dag

Bibelfrågan: Frågor och svar

I början av 800-talet beslutades att man den 1 november varje år skulle hedra alla föredömliga kristna som dött.

Fråga: Varför finns det två "allhelgonadagar" i almanackan? Vad är det för skillnad på dem? (E.L.)

Från början brukade den kristna församlingen högtidlighålla årsdagen av varje martyrs död, men förföljelserna mot de kristna gjorde att det till slut blev så många martyrer att man inte kunde hedra alla på det här viset. Därför gjorde man i stället så att man instiftade en dag - i början var det olika dagar i olika församlingar - som man ägnade åt alla martyrernas minne.

I början av 800-talet beslutades det emellertid att högtiden skulle hållas den 1 november, och att man inte bara skulle hedra dem som dött martyrdöden, utan även andra föredömliga heliga (vilket är vad ordet ”helgon” betyder) som dött. Därav namnet på högtiden: Alla helgons (dvs heligas) dag.

Så småningom infördes i omedelbar anslutning till Alla helgons dag, dvs den 2 november, vad som fick benämningen Alla själars dag. Den ägnades minnet av alla döda och de hedrades då genom att man smyckade gravarna, tände ljus etc.

År 1953 gjorde vi i Sverige Alla helgons dag till en rörlig helgdag som firas den lördag som infaller under tiden 31 oktober - 6 november. Alla själars dag försvann och i stället kom Alla helgons dag att överta dess funktion som gravsmyckningsdag.

Den dag då man tidigare firade Alla helgons dag, den 1 november, benämns numera i stället i almanackan Allhelgonadagen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Kristendomens högtider
Vilka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det?

Hur blir en person helgon?
Hur går själva processen for helgonförklaring till? Vad är det för kriterier?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.