Följ Bibelfrågan på Facebook

Amalek och amalekiterna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt en tradition, som baserar sig på en tolkning av 1 Mos 36:9-12 var det Esaus sonson Amalek som gav upphov till amalekiterna.

Fråga: "Hur förhåller sig de amalekiter som nämns i 1 Mos 14:7 till den Amalek som framträder i 1 Mos 36:12?" (J.M.)

Amalekiterna var enligt bibeln nomader som var bosatta i ett område som omfattade stora delar av Arabien fram mot gränsen till Egypten. De försörjde sig på kameluppfödning, fåravel och jordbruk i oaserna - och dessutom överfall och plundringar. Arabiska traditioner omtalar amalekiterna som Arabiens äldsta stam, och de sätts också i samband med riket Meluchchi som omtalas i assyriska inskrifter från 700-talet f Kr.

Bibeln säger ingenting uttryckligen om deras ursprung, men enligt en tradition, som baserar sig på en tolkning av 1 Mos 36:9-12 (som beskriver flera arabiska stammars ursprung) var det Esaus sonson Amalek - som levde på 1700-talet f Kr - som gav upphov till amalekiterna.

Att 1 Mosebok 14:7 nämner "amalekiternas land" behöver inte betyda att där fanns amalekiter redan då händelserna som texten berättar om utspelades, dvs långt före Esaus sonson Amaleks tid, utan det är mycket möjligt att författaren använde en beteckning på det berörda landområdet som var känd då han skrev ner berättelsen.

(Det är ungefär som om vi skulle skriva att för 3000 år sedan trängde ett jägarfolk upp i Skandinavien och bosatte sig på de danska öarna och spred sig även över till det svenska fastlandet. På den tiden fanns det naturligtvis inga danskar, inga danska öar, inget Skandinavien och inget svenskt fastland, men i en sådan skildring använder man ändå de begrepp som nutida läsare använder sig av och är bekanta med.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Staden Ramses (Ramesses) i Egypten
När Moseböckerna sammanställdes var denna plats endast känd under namnet Ramses.

Hur dog kung Saul?
Hur dog egentligen Saul? Föll han på sitt svärd och dog, blev han huggen av en amalekit, dödades han av filistéer på Gilboa, eller dödade Gud honom?

Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet.

Israels försvunna stammar
Bibeln berättar att israeliterna som tvångsförflyttades av assyrierna slog sig ner i närheten av floden Gozan och i medernas städer.

Guds löfte till Abraham
'Herren' lovade Abraham och hans avkommor nuvarande Israel. Vad finns det för bevis på det utom hans egen berättelse till avkomman?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.