Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska vi bli andar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.

Fråga: Står det verkligen någonstans i Bibeln att vi ska bli andar till slut? Jag har inte kunnat hitta det någonstans. (R-M.H.)

Redan i bibelns allra första bok framgår det att Gud skapade människan till sin avbild, för att bli lik honom (1 Mos 1:26). Gud är ande (Joh 4:24) och människans mål är att bli ande liksom Gud är ande. Det är för övrigt en förutsättning för att vi ska kunna ärva Guds rike. Här är några av de bibelställen som talar om syftet med, och målet för, vår tillvaro:

"Det säger jag er, bröder, att kött och blod [dvs en människa i en fysisk kropp] inte kan ärva Guds rike." (1 Kor 15:50)

"Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike" (Joh 3:5)

"Det som är fött av Anden är ande" (Joh 3:6)

Jesus dog som fysisk människa, men uppstod i en "uppståndelsekropp" eller "härlighetskropp": "Till anden [inte till kroppen] blev han gjord levande" (1 Petr 3:18) som "den förstfödde från de döda" [den förste som föddes av ande och därmed ÄR ande]" (Kol 1:18)

"Vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom" (1 Joh 3:2)

"Han [Jesus] skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet" [dvs inte en kropp av kött och blod, eftersom en sådan inte kan finnas i Guds rike]" (Fil 3:21)

"Basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet" (1 Kor 15: 52-53)

"Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft" (1 Kor 15:42)

"Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp" (1 Kor 15:44)

Det kan nog inte sägas så mycket tydligare att vi kommer att uppstå som andliga varelser med andliga kroppar, dvs vi kommer att vara ande. Och därmed kommer vi att vara lika Jesus och lika Gud - som också är ande.

Det är det slutliga målet för den fysiska organism som just nu går under benämningen 'människa'. En evig, odödlig, andlig kropp och ett evigt liv i Guds rike, i Guds närhet, som Kristi syskon i Guds familj, som Guds verkliga avbilder! P>

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Villkoren för evigt liv
Redan när Gud skapade den första människan förklarade han för henne att det bara fanns två vägar att gå.

Människan - ande, själ och kropp?
Det viktiga - och där bibeln är helt otvetydig och inte behöver bli föremål för några tolkningar - är att de olika komponenterna bildar en odelbar helhet som är helt unik.

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.