Följ Bibelfrågan på Facebook

'Anden i glaset'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Oavsett om man tror att det är andar eller vårt eget undermedvetna som styr glaset, så kan det bli till ett störande element som kommer emellan oss och Gud.

Fråga: Är det synd för en kristen att ta kontakt med dödas andar genom "anden i glaset"? (F.S.)

För det första: Att det skulle vara andar som svarar när man ställer sina frågor till ett glas och låter det vandra över ett bräde med bokstäver är ren vidskeplighet från början till slut, en gammal spiritistisk föreställning som saknar all grund. Det finns ingen som helst anledning att blanda in några andar av något slag - varken "avlidnas andar" eller andra sorters andeväsen - i en företeelse som all forskning och erfarenhet säger oss tveklöst har sitt ursprung i utövarens eget undermedvetna jag.

(Om man tror att det verkligen är andar som svarar, varför då inte i stället be dem skriva sina svar på en dataskärm...?)

Det är ett känt faktum att det mänskliga psyket har många egenartade sidor. Det medvetna jaget är långt ifrån hela själen. En stor del av vårt själsliv är omedvetet och detta omedvetna jag är långt mer omfattande än det medvetna jaget. Det förfogar över mängder av material - minnen, drifter, begär, önskningar och tendenser som har förträngts från medvetandet - och det kan framkalla fenomen som verkar fullständigt otroliga. Det kan få oss att se saker som inte finns och det kan skapa gestalter och få oss att se, höra och tala med människor som inte existerar.

Människor som lider av schizofreni är till exempel helt övertygade om att de ser och hör individer, fastän dessa bara existerar i deras eget inre. Och vi behöver inte gå så långt som till sjukdomstillstånd. Det räcker att gå till drömmarna, där vårt undermedvetna skapar föreställningar eller bilder som täcker hela upplevelsefältet, dvs hela vår upplevelse med alla dess sinnesintryck - och där vi ser, hör och talar med olika personer, även bekanta och anhöriga som sedan länge är döda.

Otaliga undersökningar har vidare visat i hur hög grad vårt undermedvetna kan tränga fram under vissa omständigheter (hypnos, extas, självsuggestioner, meditation etc) och styra vårt eget agerande på ett sätt som övertygar många om att det är utomstående krafter med i bilden. I synnerhet om upplevelsen kombineras med hjärnans förmåga att "skapa" olika gestalter - som den exempelvis gör då vi drömmer.

Likaså finns det mängder av experiment som visar att vi har en rad förmågor som vi fortfarande har ytterst liten kunskap om. Det rör sig exempelvis om perceptionsförmågor, som kan förse oss med information utan hjälp av våra vanliga sinnen. Sådan information, som vi inte är medvetna om att vi besitter och inte heller förstår hur vi kan komma i besittning av, kan i hög grad förstärka intrycket att vi kommer i kontakt med personligheter utanför oss själva som förser oss med nya kunskaper.

I själva verket är alltsammans naturligtvis "bara" en skapelse av vårt eget icke medvetna själsliv. Och det finns fler sätt för intrycken från det undermedvetna att framträda än i drömmar och hallucinationer. Otaliga försök har visat att de faktiskt lättare utnyttjar kroppens motoriska system än dess sensoriska, och det är när intrycken manifesterar sig i form av rörelser som den sortens företeelser uppkommer som när man gör "anden i glaset".

Förr i tiden (och än i dag bland primitiva folk) trodde man att den som hallucinerande var besatt av onda andar eller att han verkligen såg och talade med osynliga väsen, att man i drömmen förflyttades till någon form av andevärld - eller att andar styrde glas (eller någon annan "visare") över bräden med bokstäver.

I dag vet vi att alla sådana tolkningar är ren vidskepelse - att de här företeelserna är helt naturliga funktioner hos vårt eget psyke. Det finns ingen anledning att så snart någonting är lite "underligt" eller berör sidor av vårt själsliv som är mer eller mindre outforskat tro att det är någonting övernaturligt.

Att tro att det är andar som meddelar sig med oss via glasen är lika långsökt som att anta att det är andar som styr våra händer när vi skriver brev, andar som styr vår röst när vi pratar med någon, andar som har skrivit mailen som droppar in i datorns brevlåda - eller rentav andar som styr våra tankar, så att de kanske aldrig är våra egna tankar utan i själva verket någon andlig personlighets tankar.

Naturligtvis skulle det kunna vara andar som kommunicerar via glaset, men det är inte mer troligt än att det är andar som talar genom min radio eller syns i min TV - så varför välja en sådan förklaring till ett fenomen som utan minsta tvekan har en helt naturlig förklaring?

Vad vi ska komma ihåg är emellertid att mycket av det som finns i vårt undermedvetna är sådant som vårt psyke har förträngt och lagrat undan, sådant som bör få stanna där - och extrasensoriska förnimmelser och parapsykiska fenomen är ofta spontana och omöjliga att styra och kontrollera, vilket gör dem till en ytterst osäker informationskälla.

Och så till själva frågan: Är det då synd för en kristen att syssla med "anden i glaset"?

Bibeln säger att "synd" är det som får oss att missa målet, att inte nå det mål Gud har skapat oss att nå. När Gud skapade oss gjorde han det helt enkelt för att vi skulle bli lika honom. För att vi skulle bli odödliga som han. För att vi skulle bli varelser med evigt liv. Målet för hela vår existens är att bli Guds avbilder.

"Vi vet att när han [Kristus] uppenbaras, kommer vi att bli lika honom" (1 Joh 3:2)

"Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet" (Fil 3:21)

Men för att kunna ta steget från dödligt till odödligt, från en fysisk tillvaro till en andlig, måste vi låta honom leda oss genom sin ande. Det kräver i sin tur att vi är öppna för hans vilja. Vi måste ge honom en öppen kanal genom att tala med honom och vara vakna för hans röst, genom att vända oss till honom med våra undringar och bekymmer, med vår glädje och tacksamhet.

Det är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål. Därför blir också allt som avlägsnar oss från Gud, allt som stör vår relation, allt som kommer emellan oss och förhindrar vår kontakt med Fadern synd.

När man sysslar med "anden i glaset" handlar det nästan alltid om att man ställer mer eller mindre personliga frågor till glaset, ber om råd etc. Oavsett om man tror att det är andar eller vårt eget undermedvetna som svarar, så kan det bli till ett störande element som kommer emellan oss och Gud. Risken finns att vi glömmer att det finns en som långt bättre än några glas, långt bättre än vårt eget undermedvetna själsliv (eller olika andar, för den delen), vet vårt bästa, bryr sig om oss, älskar oss och vill vårt bästa. Risken finns att vi öppnar kanaler, som borde ha förblivit stängda, och stänger den viktigaste kanalen av alla.

Varför ta den risken? Som kristen måste det mest förnuftiga vara att vända sig till Gud i stället! Fråga honom till råds! Prata med honom! Lyssna på honom! Och följa honom! Då vet vi att vi är på rätt väg! Att vi inte missar målet!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Onda andar och demoner
Vad är det för skillnad mellan onda andar och demoner?

Var finns Satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare?

Är Satan mäktigare än Gud
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud.

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Dödsriket och himmelriket
Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon 'värld' där man levde vidare efter döden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.