Följ Bibelfrågan på Facebook

En andra chans till frälsning?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När vi talar om den yttersta domen är det mycket viktigt att komma ihåg att en dom kan vara både friande och fällande.

Fråga: Jag får intrycket av att uppståndelsen efter tusenårsriket skulle innebära en andra chans för människor att bli frälsta? Kan det stämma? (J.L.)

Bibeln talar ingenstans om någon "andra chans" till frälsning. För alla de människor som levde före Jesu tid (och följaktligen aldrig hört det enda namn varigenom någon kan få evigt liv), de som levt och lever i delar av världen dit evangeliet inte nått, de som växt upp i kulturer och religioner där budskapet om Jesus är lika främmande, ofattbart och oacceptabelt som voodokulter och dyrkan av apor är för oss, de som dött i späd ålder etc etc, blir uppståndelsen till dom efter tusenårsriket deras första och enda chans till frälsning.

Gud gör ingen åtskillnad på människor (Rom 2:11). På samma sätt som de troende (församlingen) döms i dag (1 Petr 4:17) efter hur de väljer och handlar när de kommit till insikt om sanningen och alls kan göra ett medvetet val, kommer de människor som i detta liv inte haft en möjlighet att välja, att dömas efter sitt val och sina handlingar/gärningar (Upp 20:12) när de kommit till insikt om sanningen (1 Tim 2:4).

Då får de sin första chans - inte sin andra, eftersom de tidigare inte haft någon.

När vi talar om den yttersta domen är det för övrigt mycket viktigt att komma ihåg att en dom kan vara både friande och fällande. Och medan församlingen döms i dag (och även där kan domen bli både friande och fällande) så kommer resten av mänskligheten att dömas på exakt samma villkor - men efter tusenårsriket.

Det framgår klart av bibeln att de uppstår till dom - friande eller fällande - och inte till fördömelse. Enligt Jesus kommer följden av domen att bli både "lindrigare" och "svårare" för olika människor (Matt 10:11-15), och följaktligen inte alls med nödvändighet "den andra döden" i "eldsjön" (där det knappast lär finnas några "lindrigare" eller "svårare" alternativ).

I själva verket finns det enligt bibeln bara två alternativ - liv och död - och endast tron på Sonen kan ge liv (Joh 3:36 och 1 Joh 5:12). Därför måste dessa människor få sin första möjlighet att välja Kristus/livet efter "uppståndelsen till dom".

Det framgår dessutom av det faktum att Livets bok är öppen vid den yttersta domen (Upp 20:15).

Alla de som blivit troende i vår, församlingens tid (och därmed nu tillhör Kristus och "har sina namn skrivna i Livets bok"), har ju redan uppstått vid Jesu återkomst tusen år före den yttersta domen. När boken öppnas på nytt, vid domens början, har följaktligen ingen av de uppståndna som ska dömas sina namn skrivna i den - så varför över huvud taget öppna den om inte för att ytterligare namn ska kunna fogas dit?

Och varför skulle bibeln i sin berättelse om den yttersta domen betona att "om någon inte fanns skriven i livets bok så kastades han i eldsjön" (Upp 20:15) ifall det vore så att ingen av dem som uppstod till dom fanns - eller kunde bli - skriven i Livets bok och följaktligen var dömda och fördömda redan på förhand?

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om man enligt Nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna?

Vad händer dem som inte är kristna när Jesus kommer?
Jag har alltid hört sägas att ”när Jesus kommer, då är det för sent”. Men då borde han väl i rättvisans namn inte komma förrän alla människor i hela världen har fått möjlighet att lära känna Gud?

Livets bok
Är alla skrivna i livets bok från början? När stryks man i så fall?

Hur går domen till?
Hur kommer det att se ut vid den yttersta domen? Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå framför Guds tron?

Varför välja Gud nu?
Om vi fortfarande har möjlighet att välja Gud under tusenårsriket eller vid den yttersta domen, varför ska vi då göra det nu?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.