Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför ändrades stämningen mot Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Under och innan påskveckan så förändras stämningen mot Jesus ett flertal gånger. Jag undrar varför den ändras så mycket. (E.F.)

Jag vet inte riktigt vad du menar med att stämningen mot Jesus förändras under påskveckan? Är det allmänhetens attityd du syftar på? Först det entusiastiska mottagandet i Jerusalem och sedan, bara ett par dagar senare, ropen "Korsfäst honom!" när han stod inför Pilatus?  

Förklaringen är att när Jesus kom till Jerusalem, så hade han föregåtts av ryktet att han var Messias - den kommande befriaren som profeterna talat om och som skulle kasta ut romarna, återupprätta Davids kungarike och göra judarna till ett fritt och stort folk igen. Det var skälet till att man jublade när han red in i staden.

När han sedan greps och stod maktlös inför Pilatus, pryglad och misshandlad, så konstaterade folk att han inte alls var den de hoppats på. I deras ögon var han en bedragare, en bluffmakare, en "falsk messias". De kände sig fullkomligt besvikna och lurade och föredrog att romarna avrättade bedragaren Jesus och i stället frigav Barabbas.  

Det verkar som om även Jesu egna lärjungar trodde att han skulle upprätta det nya Riket där och då. Ett par av dem bad ju att få höga positioner i hans kommande regering.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Hur började kristendomen?
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Varför blev Jesus så populär?
Hur kommer det sig att Jesus blev en populär person?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.