Följ Bibelfrågan på Facebook

Anpassas Bibeln efter samhället?

Fråga: Jag undrar om Bibeln anpassas (nyutgåvor) efter att samhället förändras? T ex utgår vissa verser eller tillkommer nya? (A.I.)

Svar: Nej, Bibeln har inte förändrats något sedan den sammanställdes - inget har vare sig tagits bort eller lagts till. Varje ny språkutgåva eller nyöversättning utgår från de äldsta och bästa tillgängliga manuskriptkopiorna. Någon anpassning till samhället sker alltså inte. Förklaringen är helt enkelt att både judar och kristna betraktar de bibliska böckerna som heliga skrifter som absolut inte får ändras på något sätt. Däremot tolkas Bibeln naturligtvis olika i olika tider och under olika kulturella förhållanden, men det är ju en annan sak.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem satte ihop Bibeln?
Jag är inte vidare kristen men har ändå lite frågor och en är vem satte ihop bibeln till en bok?

Har man ändrat i Guds ord?
I den gamla versionen av bibeln står det vissa exempel för vilka straff som är lämpliga för olika brott. (Till exempel så är straffen värre för kvinnor och homosexuella ska straffas med stening.) Men i Bibel 2000 står det bara att det är olämpligt eller nåt i den stilen. Är det inte fel att ändra i Guds text?

Texter i Bibeln om astrologi och reinkarnation
Är det sant att den katolska kyrkan på medeltiden tog bort alla texter ur Bibeln som handlade om reinkarnation och astrologi?

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Vet man hur mycket Nya testamentet har förändrats under de 2000 år som gått sedan de skrevs? Både i fråga om omfattning och innehåll?

Var finns originalbibeln?
Var kan man läsa original bibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva.

Vad togs bort ur Bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.