Följ Bibelfrågan på Facebook

Antalet kristna i världen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är viktigt att understryka att statistiken bara talar om medlemskap - inte personlig tro.

Fråga: Jag undrar var det finns flesta antal människor som bekänner sig till kristendomen. Europa, Afrika eller Sydamerika? (E.A.)

Europa har ca 550 miljoner, Latinamerika ca 480 miljoner, Afrika ca 360 miljoner som är anslutna till en kristen kyrkoorganisation. Här finns statistik över antalet "officiellt kristna", dels i regioner/världsdelar, dels i respektive länder.

Det är viktigt att understryka att statistiken bara talar om medlemskap i ett kristet samfund - inte om individens tro. Den säger inte något om huruvida anslutningen skett frivilligt, genom tvång, genom tradition eller genom familjeanknytning. Hur många av dessa människor som verkligen är kristna är följaktligen omöjligt att säga.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är kristendomen den största religionen?
Vilken religion har den största utbredningen i världen? Mest spridd? Har den religionen också flest anhängare? Vilka religioner kommer därnäst?

Hur många tror på bibeln?
Jag undrar hur många det är i världen som tror på bibeln och hur många religioner som tror på bibelns Adam och Eva.

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.