Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många spikar korsfästes Jesus med?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Med hur många spikar korsfästes Kristus? Enligt ortodox tradition korsfästes Kristus med fyra spikar, dvs en för var hand och en för var fot, medan den katolska kyrkan avbildar Kristus med tre spikar. (K.L.)

När det gäller antalet spikar som användes då Jesus avrättades, så ger bibeln inget besked, utan det är det helt enkelt så att vi alla - oavsett olika traditioner - rör oss med gissningar och sannolikheter. Det är omöjligt att säga att den ena tradtionen är mer riktig än den andra.

Uppfattningen att det skulle varit tre spikar baserar sig bland annat på att arkeologer har hittat ett skelett av en person som avrättades genom korsfästelse i Palestina vid den tiden (det var tusentals som avrättades på det viset), och i det fallet hade den dödsdömde haft båda knäna böjda åt sidan och spiken hade sedan slagits rakt genom båda fötterna (och satt fortfarande kvar).

Uppenbarligen var det ett vanligt sätt att spika fast den dödsdömde, men det säger ändå inte att det måste ha gått till exakt så i Jesu fall. De romerska soldaterna som skötte avrättningen spikade naturligtvis så som det var mest praktiskt. Det viktiga var att brottslingen spikades faast ordentligt.

Om det fanns ett fotstöd eller en fotbräda så kanske fötterna placerades bredvid varandra och hamrades fast med varsin spik. Om det inte fanns något fotstöd så kanske den ena foten placerades på den andra varefter båda spikades fast med en spik. Om om avrättningen skedde på ett "kors" utan tvärslå - dvs en påle - så användes troligen bara två spikar, en genom båda handlederna och en genom båda fötterna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fanns det en tvärslå på Jesu kors?
Vet man med säkerhet att romarna använde en tvärslå i sina korsfästningar? Finns det dokumenterade bevis för att detta och i såna fall, att det hade börjat redan vid jesu död? Har du dokumenten för detta också?

Korset i Herculaneum
I ett tidigare svar nämns att man i hittat ett kors i ett privat bönekapell i Herculaneum, som förstördes vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79. Var kan jag gå direkt till källan för denna fakta? Vilka står bakom utgrävningarna som hittade detta och var kan jag läsa om det?

Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Vad hände med Jesu kropp?
Vad hände med Jesus fysiska kropp när han uppstod som helig ande? Man hittade ju aldrig den. Jag menar ju att människan lämnar sin kropp kvar på jorden och anden går vidare. Varför lämnade inte Jesus sin kropp kvar? Han kunde ju uppstå ändå.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.