Följ Bibelfrågan på Facebook

'Apokalyps' - vad är det?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den uppenbarelse som aposteln Johannes fick när han satt landsförvisad på ön Patmos kom att ge namn åt den bibliska skrift där han berättar om den, "Johannesapokalypsen" eller "Uppenbarelseboken".

Fråga: I filmer där jorden hotas av undergång använder man ofta ord som "apokalyps" (och "apokalyptisk")? Varifrån kommer det ordet? Är det ett bibliskt ord och exakt vad betyder det isåfall? (D.H.)

Det är många som har missförstått ordet "apokalyps". Till och med Bonniers svenska ordbok har följande helt felaktiga definition av ordet: "Uppenbarelse av världens slut, yttersta domen etc."

Likaså har ordet använts i olika filmer med undergångsscenarion. Det har följaktligen kommit att kopplas samman med gigantiska meteorer som hotar jorden, atomkrig eller andra ofantliga katastrofer som skulle kunna innebära total förintelse av jorden och allt liv om inte - oftast - en eller flera hjältar rycker in och räddar mänskligheten.

I själva verket har "apokalyps" inte det allra minsta med undergång eller ens någonting i den vägen att göra, utan betyder kort och gott "uppenbarelse". Ordet kommer av det grekiska apokalypsis som kan översättas med "uppenbarelse", "klarläggande", "framställning" eller "avslöjande". I bibeln handlar det följaktligen om att Gud eller Jesus uppenbarar sig på något sätt, eller uppenbarar/avslöjar/klarläggar någonting för en person. Det här ordet finns till exempel i följande verser:

"Antag, mina bröder, att jag kommer till er och pratar tungomål. Vad hjälper det er, om jag inte meddelar er någon uppenbarelse (apokalypsis) eller kunskap..." (1 Kor 14:6)

"Jag har tagit emot det [evangeliet] genom en uppenbarelse (apokalypsis) från Jesus Kristus" (Gal 1:12)

"Jag for dit på grund av en uppenbarelse (apokalypsis) och lade fram... det evangelium jag predikar" (Gal 2:2)

"Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens (apokalypsis) Ande" (Ef 1:17)

"Detta är Jesu Kristi uppenbarelse (apokalypsis)" (Upp 1:1)

Ordet har alltså ingenting alls med jordens undergång att göra. Att det med tiden har kopplats samman med (och till och med förväxlats med) katastrofer och jordens undergång torde bero på att den uppenbarelse, den apokalyps, som aposteln Johannes fick när han satt landsförvisad på ön Patmos - och som kom att ge namn åt den bibliska skrift där han berättar om den, "Johannesapokalypsen" eller "Uppenbarelseboken" - handlar just om den yttersta tiden och de dramatiska händelser som ska utspelas omedelbart före Messias ankomst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

'Vilddjuret' eller 'Odjuret' i bibeln
Den mest fascinerande synen i den uppenbarelse aposteln Johannes fick föreställde ett märkligt djur med flera olika huvuden som steg upp ur havet.

Harmageddon
Det talas ofta om Harmageddon i samband med jordens undergång, någon stor världskatastrof eller ett världskrig. Vad är Harmageddon för någonting?

Finns kvinnan och 'vilddjuret' på euron?
På baksidan av den grekiska 2-euron finns en bild som påminner om kvinnan och vilddjuret i Uppenbarelseboken. Vad är detta?

Uppenbarelseboken och preterismen - den tidshistoriska bibeltolkningen
Gick alla profetiorna i Uppenbarelseboken i uppfyllelse redan år 70, i samband med Jerusalems förstörelse?

Jesus - synlig eller osynlig?
Kommer man att kunna se, röra vid och tala med Jesus när han har återvänt till jorden?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.