Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus, apostlarna och judendomen

Judarnas åsikter om Jesus var väldigt delade. De allra flesta judar hade ingen aning om hans existens över huvud taget.

Fråga: Vad tyckte apostlarna om judendomen? Vad tyckte judarna om Jesus? (J.H.)

Svar: Jesus var jude och alla apostlarna var judar. Judendomen var deras religion och det faktum att apostlarna blev övertygade om att Jesus var Messias förändrade inte deras tro. Tvärtom såg de det om en bekräftelse på de gammaltestamentliga profeternas profetior. Profeterna hade lovat att en dag skulle Messias komma och befria folket från allt förtryck och upprätta Guds rike - ett rike där Guds vilja härskade - och nu hade han kommit.

De övriga judarnas åsikter om Jesus var väldigt delade. De allra flesta judar hade ingen aning om hans existens över huvud taget. I ett land utan massmedia var det bara de som sett honom med egna ögon som hade någon egentlig uppfattning om honom. De flesta som mött honom och lyssnat till honom uppfattade honom troligen bara som en kringvandrande skriftlärd och undergörare. Några, kanske främst de som bara hört ryktena om honom, menade att han kanske var den Messias som profeterna lovat skulle komma. Och ett fåtal var helt säkra på att han var denne Messias - och de anlöt sig till honom och blev hans lärjungar.

Det var främst det faktum att allt fler började uppfatta Jesus som Messias som ledde till de judiska makthavarnas oro. Om han fick med sig människor i ett uppror mot romarna skulle det judiska folket krossas. Så när Jesus och hans anhängare kom till Jerusalem vid påsken år 30 och skränande människor tog emot honom som den stora Befriaren som skulle kasta ut romarna, bestämde sig de judiska ledarna för att röja honom ur vägen innan det var för sent. Man grep honom och anklagade honom hos romarna för att ha uppmanat till revolt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Jesus och judendomen
Jag undrar varför det var viktigt för Jesus att förändra judendomen och vad var det i judendomen som Jesus inte tyckte om? Och vad skulle troligen Jesus ha sagt om judendomen idag?

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude. Vad anser ni?

Judendomens betydelse för kristendomen
Vilken betydelse har judendomen haft för kristendomen?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.