Följ Bibelfrågan på Facebook

Thomas av Aquino och bevisen för Guds existens

Bibelfrågan: Frågor och svar

Thomas av Aquinos ’fem vägar’ var tre varianter av det kosmologiska gudsbeviset, en av det teleologiska beviset samt en av stegbeviset.

Fråga: Kan du hjälpa mig med Thomas av Aquinos fem ståndpunkter för att bevisa vad eller snarare vem Gud är? (K.M.)

I skriften ”Summa theologica” angav Thomas av Aquino fem "vägar" att bevisa Guds existens på. Det var dels tre varianter av det kosmologiska gudsbeviset:

1. Det måste ha funnits en "första rörare" som satte igång all rörelse;

2. Varje verkan har en orsak och följaktligen måste det finnas en första Orsak som vi kallar Gud;

3. "Det måste finnas en Gud som existerar med nödvändighet i kraft av sig själv, för om det inte finns någonting som existerar med nödvändighet, så finns det ingen grund för att allt det enbart möjliga existerar",

en variant av det teleologiska beviset:

4. Naturens skenbart planmässiga och ändamålsenliga ordning visar att det måste finnas en gud som har ordnat naturen,

samt en variant av stegbeviset:

5. Eftersom det finns olika grader av fullkomlighet i tingen måste det existera något som är maximalt sant, gott och värdefullt, dvs Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Signaler från rymden - ett hot mot kristendomen?
Vad händer med den kristna tron om det visar sig att det finns intelligenta varelser runtom i universum?

Gud, livet och slumpen
Hur stor är sannolikheten att livet, så som vi känner det, har uppstått av en slump?

Negativa bevis för Guds existens
Eftersom sannolikheten för att universum och livet ska ha uppkommit genom slump är oerhört liten, så måste motsatsen, dvs sannolikheten för att universum och livet INTE har tillkommit av slump, vara oerhört stor.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.