Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför talade Jesus arameiska på korset?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Evangelierna skrevs på grekiska men av olika skäl behöll författarna en del direkta uttalanden av Jesus på arameiska.

Fråga: Jag undrar varför Jesus pratade arameiska och inte hebreiska på korset när han undrade varför han blivit övergiven av Gud. Och vad orsakade denna fråga? Var det smärtan? Han hade väl föraningar om att han skulle gå smärtans väg. (E.P.)

På Jesu tid var de flesta invånarna i Juden trespråkiga. Arameiska var vardagsspråket, hebreiskan var det "religiösa" språket (Gamla testamentet var skrivet på hebreiska, men det hade inte använts som vardagsspråk på flera hundra år), och grekiskan var "riksspråket" som användes över hela Medelhavsområdet, i alla officiella sammanhang, och som alla kunde förstå - ungefär som i stort sett alla nuförtiden kan tala engelska.

Jesus talade alltså arameiska när han jobbade som snickare, när han pratade med sina lärjungar och när han förkunnade budskapet om Guds rike för folk i allmänhet.

Evangelierna skrevs sedan på grekiska - riksspråket - men av olika skäl behöll författarna en del direkta uttalanden av Jesus på arameiska. Just de orden du syftar på återgav man på arameiska för att läsaren skulle förstå missuppfattningen som uppstod när Jesus ropade på Gud på arameiska och de som stod vid korset trodde att han ropade på Elila.

Att Jesus ställde frågan var nog en helt mänsklig reaktion. Jag kan föreställa mig att han - som människa - in i det längsta hoppades att Gud på något sätt skulle rädda honom undan döden. Så sent som i Getsemane, bara några timmar tidigare, hade han bett till Gud att - om möjligt - låta honom slippa lida. Samtidigt lämnade han det hela helt och hållet i Guds händer:

"Ske inte min vilja, utan din!"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Babels torn och världens språk
När började mänskligheten tala olika språk - och varför?

Gamla testamentets språk
Jag undrar på vilket språk Gamla Testamentet skrevs?

Skylten på Jesu kors
Överst på Jesu kors fanns en skylt där det stod angivet vilket brott han dömts till döden för. De fyra evangelisterna ger olika uppgifter om vad det stod på skylten.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.